Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Reda ut felaktigheter om Förbo


Hanna Holmström Tomic 2023-01-12

Vi tycker att det är beklagligt att man i egenskap av ordförande i den lokala hyresgästföreningen slänger sig med direkta felaktigheter i sin insändare. Vi välkomnar en konstruktiv dialog med LH Kullgården där vi får möjlighet att samtala kring de olika frågorna utan att gå omvägar via media. På så vis kan vi också få till förändringar och räta ut vissa frågeställningar på ett mer effektivt sätt. Som svar på en del av de felaktiga uttalanden i insändaren ” Förbo slutar aldrig att förvåna - gör bort sig gång efter gång” som läsare nåddes av 24 december, kommer här en redogörelse för hur vi arbetar på Förbo och vad som är aktuellt för Höjden.

På Förbo arbetar vi med boendeinflytande. Vi har en framtagen modell för det som vi tillämpar i våra projekt. Modellen är uppbyggd i tre steg som anpassar sig efter olika typer av projekt. I lite större projekt arbetar vi ofta med referensgrupper för att samla in input och önskemål från berörda hyresgäster. I de arbeten där det finns möjlighet att välja på olika alternativ får hyresgäster göra det och vi utvärderar alltid större projekt tillsammans med hyresgästerna för att lära oss till framtida projekt. Att utföra en stor renovering på fastigheter är inte en lättvindig process som går snabbt att göra. Vi behöver först utreda vad som behöver göras på och i fastigheterna. Därefter behöver vi planera, projektera och handla upp arbetet och det tar tid. Det kanske kan uppfattas som en orimlig tidshorisont för en lekman i sammanhanget men för att få till en bra renovering behöver vi göra ett gediget förarbete. Vi planerar att starta renoveringen av det första huset 2024, det ger oss också tid för att förhandla åtgärder med Hyresgästföreningen och ha boendedialog i området. Vi bjöd in till Öppet hus i december då det har varit en långvarig process med garagen som nådde sin vägs ände i slutet av 2022. Med ett Öppet hus fick vi tillfälle att prata om rivning av garagen samt kommande projekt för området som också ligger med i planeringen framöver. Under vårt Öppet hus på Höjden mötte vi många nöjda hyresgäster och fick då tillfälle att prata med boende och bjuda på pepparkakor och glögg. Det var synd att den lokala hyresgästföreningen lyste med sin frånvaro, vi hade gärna träffat er på plats och samtalat. För att alla boende skulle få samma information skickade vi ut ett brev efteråt med det vi pratat om på Öppet hus och de frågor som vi besvarade under samtalen. Den nyrenoverade lekplatsen på Höjden är besiktigad och godkänd enligt rådande säkerhetsföreskrifter. Det som beskrivs inom Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:13) om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser, i andra insändaren benämnd som HIN18, handlar om tillgänglighet. Vi på Förbo gör det vi kan för att så många som möjligt ska kunna ta del av våra lekplatser. I de allmänna råden står det tydligt att avhjälpa hinder ständigt bör prövas utifrån praktiska och ekonomiska förutsättningar. Vi har gjort det vi kunnat efter platsens förutsättningar i kombination med att fördela våra resurser klokt mellan utemiljö och renovering. Vår ambition är alltid att sätta hyresgästernas välbefinnande först.

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Annons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.