Timothy Tréville från Partille är ersättare i riksdagen


Denny Bågenholm 2023-12-07

Timothy Treville är flitig i talarstolen och med att lämna in motioner.
Bild:Privat
Timothy Treville är flitig i talarstolen och med att lämna in motioner.

PARTILLE | Timothy Tréville är sverigedemokrat från Partille. Han är förste ersättare i riksdagen, gruppledare i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen och sitter i styrelsen för kommunens alla bolag.

– Vi har ett väldigt gott samarbete i Partille mellan alla partier i kommunfullmäktige, det är en av Partille kommuns stora fördelar, säger Timothy.


 

Timothy Tréville har en bakgrund från försvars och fordonsindustrin samt företagsledning men är i dagsläget politiker på heltid och arbetar som stadssekreterare i Göteborg.
Under fyra dagar höll Sverigedemokraterna sina Landsdagar i Västerås, där ny partistyrelse valdes och partiets politiska program fastställdes. Jimmie Åkesson återvaldes som väntat till partiordförande, Henrik Vinge utsågs till vice ordförande och Linda Lindberg till andre vice ordförande. Timothy var på plats som ombud för Västra Götaland Västra och Partille.

Timothy instämmer med Jimmie Åkesson.
– Vi politiker har ett ansvar gentemot våra arbetsgivare – invånarna i Sverige. Vi är förtroendevalda i Partille, vi måste göra allt vi kan för att göra livet så bra som möjligt för kommunens invånare. Det är vårt ansvar och det tar vi varje dag på fullaste allvar. Alla ska kunna känna trygghet och ha tilltro till oss.

Timothy är flitig med att lämna in motioner både till partiet, Landsdagarna och kommunfullmäktige.
– De är viktiga för landet som helhet men skapar också positiva möjligheter för både regionen och min hemkommun Partille. Han fortsätter:
– Alla kommuner i Sverige och stora delar av näringslivet har akuta problem med kompetensförsörjning, så även i Partille. Det finns en enorm utmaning i bristen på högkvalificerad arbetskraft, människorna finns men inte på rätt plats med rätt kompetens. Tyvärr saknas det en central samordningsfunktion. Detta resulterar i att flera talanger inom områden som inte stöds lokalt går förlorade, i stället för att slussas vidare till platser i landet där deras kompetens efterfrågas.

– Jag föreslår i motionen att partiet ska verka för att en central samordningsfunktion inrättas för att ta vara på de befintliga och starkt efterfrågade talangerna, säger han.

EN AV DE VIKTIGASTE motionerna gällande Partille kommun gäller tågförbindelsen mot Alingsås, som innebär en flytt av gods och fjärrtågen till en egen och säker bandel med start i Partille/Mellby och som sedan passerar norr om Aspen för att därefter ansluta till befintlig bana i Floda/Håvared. Merparten förläggs i tunnel.

– För Partilles del ger det stora samhällsekonomiska vinster och riskerna med tung godstrafik i Säveåns dalgång försvinner när gods- och fjärrtåg flyttas. Samtidigt säkras pendeltrafiken på Västra Stambanan. Med minskat buller och vibrationer förbättras Partillebornas livs och boendemiljö, förklarar Timothy Tréville.

En annan motion handlar om lastbilar.
– Lastbilar, som har en maximal tillåten hastighet på 90 kilometer, tvingas göra onödiga omkörningar av fordon med släpvagn som är begränsade till 80 kilometer. Genom att tillåta fordon med släpvagn att öka hastigheten till 90 kilometer kan vi skapa en smidigare och säkrare trafikmiljö.

– Partille kommun ligger i framkant inom artificiell intelligens. Här har vi bland annat infört läkemedelsautomater inom omsorgen och en robot som tar hand om den grundläggande hanteringen av exempelvis bygglovsansökningar. Min motion tar upp att AI står inför sitt stora genombrott, vilket förväntas medföra stora förändringar för samhället. Partiet tar detta på stort allvar och har föreslagit ett inrättande av en nationell AI-nämnd i Sverige.

– Partiet ser positivt på motionerna och jag ser fram emot att få vara med och göra skillnad på riktigt när vi förvaltar det ansvar som väljarnas förtroende givit oss, säger han avslutningsvis.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som kommer på papper och är helt GRATIS!
På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.