Fler fick inkomst från arbete i Partille


Denny Bågenholm 2023-11-28

Fler arbetar i Partille än tidigare, en ökning med 8 procent. Bland utrikes födda var ökningen ökningen 26 procent.
Bild:Denny Bågenholm
Fler arbetar i Partille än tidigare, en ökning med 8 procent. Bland utrikes födda var ökningen ökningen 26 procent.

PARTILLE | Antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla har ökat med åtta procent i Partille kommun sedan sommaren 2020. Ökningen är allra störst bland utrikesfödda. Det visar BAS, en ny produkt från SCB med detaljerad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå.

 

I 273 av Sveriges 290 kommuner hade fler personer arbete som huvudsaklig inkomstkälla i juni 2023 än under motsvarande månad pandemisommaren 2020. Totalt i riket rör det sig om en ökning med 8 procent, och Partille kommun följer alltså utvecklingen i riket.

– I Partille ökade antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla med 1 398 personer mellan juni 2020 och juni 2023. Det motsvarar en ökning med åtta procent, säger Johannes Cleris, pressansvarig på SCB.

Samtidigt minskade antalet personer med ersättning vid arbetslöshet som huvudsaklig inkomstkälla i samtliga kommuner. Sett till hela riket handlar det om en minskning med 29 procent.

– I Partille minskade antalet personer med arbetslöshetsersättning som huvudsaklig inkomstkälla med 190 personer, eller 32 procent, säger Johannes Cleris.

Statistiken om huvudsaklig inkomstkälla på kommunnivå kommer från en ny produkt på SCB som sedan september i år klassas som officiell statistik: Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS).

BAS beskriver med hjälp av administrativa data läget på arbetsmarknaden och utvecklingen över tid för befolkningen i åldern 15–74 år. I SCB:s statistikdatabas finns tabeller med statistik ner på kommunnivå om bland annat antal sysselsatta, arbetslösa, studerande, pensionärer och sjuka. Statistiken belyser såväl hela befolkningen som mindre grupper, till exempel utifrån kön, födelseregion och ålder.

– Antalet utrikesfödda personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla ökade i 285 kommuner mellan juni 2020 och juni i år. I Partille var ökningen 26 procent. Motsvarande ökning för inrikesfödda var tre procent, säger Johannes Cleris.

– Ökningen av antalet personer med arbete som huvudsaklig inkomstkälla var ungefär lika stor för män som för kvinnor i Partille, sju respektive åtta procent, säger Johannes Cleris.

Det är möjligt att gå ner på kommunnivå och se hur många som får sin huvudsakliga inkomst från arbete, studier, arbetslöshetsersättning, pension, ersättning vid kort respektive lång sjukfrånvaro, föräldrapenning eller ekonomiskt bistånd. Även antalet personer utan någon av dessa inkomstkällor redovisas.

Befolkningens (15–74 år) huvudsakliga inkomstkällor i Partille

Huvudsaklig inkomstkällajuni 2020juni 2023Utveckling 2020–2023Utveckling i Västra Götalands länUtveckling i riket
Ersättning för arbete18 18919 587+8 %+8 %+8 %
Ersättning vid arbetslöshet592402−32 %−32 %−29 %
Ersättning för studier1 2811 110−13 %−12 %−10 %
Pension3 1883 014−5 %−7 %−8 %
Ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga728678−7 %−6 %−4 %
Ersättning vid sjukdom517474−8 %+6 %+2 %
Ersättning vid föräldraledighet/närståendeomvårdnad600500−17 %−17 %−18 %
Ekonomiskt stöd354288−19 %−24 %−23 %
Saknar ersättningar2 6752 646−1 %−4 %−2 %

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som kommer på papper och är helt GRATIS!
På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.