Kris på barnakuten - RS-smittan fortsätter öka


Denny Bågenholm 2023-01-04

Ansträngt läge på Barnakuten som behöver låna personal från andra avdelningar för att hålla verksamheten igång.
Bild:Paul Björkman
Ansträngt läge på Barnakuten som behöver låna personal från andra avdelningar för att hålla verksamheten igång.

Spridningen av RS-virus är på en fortsatt hög nivå i Västra Götaland och många barn behöver sjukhusvård. Rekommendationen att hålla barn hemma förlängs. Läget på Barnakuten är kritiskt med långt över 100 fler barn per dag än normalt.

 

Smittspridningen i samhället fortsätter, med många olika luftvägsvirus som influensa och covid-19 och även RS-virus. Den 13 december gick Smittskydd Västra Götaland ut med ett antal rekommendationer för att skydda barn mot RS-virus. En av dem bestod i att familjer med barn under sex månader rekommenderades att om möjligt hålla äldre syskon hemma från förskolan. Nu förlängs perioden i ytterligare två veckor, och gäller därmed fram till den 22 januari.

– Det är väldigt många barn som är sjuka och som behöver syrgas, de har svårt för att andas och äta, säger Katrin Adrian, överläkare vid barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus.

– Det är viktigt att skydda de små barnen. Det är mycket smittspridning i samhället nu och vi får försöka skydda de sköraste så gott det går, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Infektion med RS-virus kan ge svår sjukdom, framför allt hos spädbarn under sex månaders ålder. De kan få andningssvårigheter och behöva sjukhusvård.

Spridningen av RS har varit intensiv i Västra Götaland under december, och det är inte över än. Barn som går i förskolan och träffar många andra barn riskerar smittas av RS-virus där, och tar då med sig smittan hem.

– Föräldrar med små barn under sex månader behöver vara försiktiga. Att vi förlänger rekommendationen är ett sätt att minska risken för att få in smittan i familjen, säger Thomas Wahlberg.

Även de andra rekommendationerna gäller fortsatt:
- Undvik så långt det är möjligt att spädbarn träffar personer med förkylningssymtom.
tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
- Stanna hemma från förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om du är sjuk med snuva och hosta.

Den höga smittspridningen i samhället gör att sjukvården är mycket hårt belastad för tillfället. I fredags gick Västra Götalandsregionen upp i förstärkningsläge, vilket är nivån över stabsläge. Genom att gå upp i förstärkningsläge kan VGR snabbare koordinera beslut, prioritera och fördela resurser för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.