Viktor Lundblad (M) svarar på kritiken om Garveriet


Aron Mikael Sik 2023-05-12

Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M)
Bild:Arkivbild
Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M)

LERUM | I en tidigare artikel kritiserar Arya Salehi kommunens köp av Garveriet i Floda. Nu svarar Viktor Lundblad på kritiken och svarar på varför kommunen valt att köpa verksamheten.

 

Vad säger du om kritiken att Lerums kommun utarmar den fria konkurrensen för näringslivet?
– Kommunen är en aktör på marknaden som kan göra strategiska fastighets- och markköp för utveckling av samhället. När det gäller de tre fastigheterna på Garveriet är det just ett sådant köp då vi har möjlighet att använda och utveckla platsen, inte minst utifrån de behov kommunen har.

Köpet gör bland annat att den mycket viktiga och uppskattade välfärden i form av förskoleverksamhet och daglig verksamhet kan få fortsätta i området. Köpet innebär också att vi kan säga upp andra hyreskontrakt för kontors- och konferensplatser. Med andra ord frigör vi resurser som vi kan lägga på annat och tar ansvar för skattebetalarnas pengar.

Ger ni er in i vinstdrivande verksamhet genom det här köpet?
– Nej, det är hyresgästerna på Garveriet som gör detta på ett fantastiskt sätt ska få fortsätta göra det. En duktig entreprenör kommer få hyra restauranglokaler och nuvarande hyresgäster kommer få fortsätta utveckla sin verksamhet. Vad gäller domänen så innebär det köpet inte att vi ska bedriva vinstdrivande verksamhet. Vår hemsida lerum.se äger vi också, utan att så skulle vara fallet.

Föregriper inte majoriteten köpet innan det behandlats i fullmäktige?
– Säljaren har möjlighet att välja köpare utifrån inkomna anbud. Kommunen har, efter genomförd värdering av fastigheten, sett en möjlighet att köpa de här tre strategiskt viktiga fastigheterna på Garveriet och skrivit ett avtal med säljaren. Avtalet har signerats med villkoret att det gäller först om kommunfullmäktige beslutar att godkänna det och ärendet behandlas i fullmäktige den 25 maj, i ordinarie ärendegång och beredningsprocess.

Arya menar att skattemedel inte ska gå till den här typen av köp, vad säger du om det?
– Köpet innebär inte skatte- eller avgiftshöjningar. Köpet och köpeskillingen innebär snarare frigörande av resurser att lägga på kärnvälfärden i och med att minskade hyreskostnader med bibehållna lokaler. Köpet finansieras av kommunens investeringsbudget likt andra strategiska köp, som när kommunen köper mark för att bygga en förskola eller andra verksamhetslokaler. Det är inte samma budget som välfärden ligger inom.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.