Han kritiserar kommunens köp: ”Det kan strida mot kommunallagen”


Aron Mikael Sik 2023-05-12

Arya Salehi är besviken över att Garveriet säljs till Lerums kommun för en lägre summa än vad de själva bjudit.
Bild:Aron Mikael Sik
Arya Salehi är besviken över att Garveriet säljs till Lerums kommun för en lägre summa än vad de själva bjudit.

LERUM | Affären såg ut att gå i lås för bröderna Arya och Abbas Salehi, planen var att utveckla Garveriet och göra det tillgängligt för fler besökare. Som en blixt från klar himmel kom beskedet att Lerums kommun i stället köper fastigheterna.

– Jag menar att det här slår undan benen på näringslivet och dessutom sker det på bekostnad den kommunala kärnverksamheten eftersom invånarna står för notan, säger Arya.


 

Bröderna nappade direkt när nyheten och Garveriets stundande stängning kom ut. Vid sidan av ett flertal potentiella köpare lade de ett bud på 22 miljoner till fastighetsägaren Flodagarveriet. Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M)
– Vi hade en bra förhandling med fastighetsägarna, det var rak och transparent så det kom som en kalldusch när vi fick reda på att kommunen skulle köpa allt, rubbet. Viktor Lundblad (M) har också sagt att han visste om att det fanns fler intressenter på tur, säger Arya.
Så som han tolkar det hade bröderna lagt det högsta budet då de lagt ett nytt bud på 23,5 miljoner, när säljaren meddelade att Lerums kommun stod som köpare av Garveriet för ett lägre bud på 20 miljoner.

– Kommunen köper varumärket Garveriet och domänadressen. Kommunen får inte bedriva näringsverksamhet med vinstintresse, men när de köper upp fastigheterna så ingår det här varumärket, och då blir det uppenbart näringsverksamhet. De vill agera som fastighetsägare, av kommersiella fastigheter, det hade varit en annan sak om det handlade om bostäder, men så är inte fallet nu, fortsätter han.

Nu har Arya Salehi valt att anlita en affärsjurist för att gå till botten med affären och eventuellt driva en rättsprocess mot kommunen i förvaltningsrätten. Han har dessutom JO-anmält köpet med argumentet att kommunen undergräver fri konkurrenssättning. Han har fått en bekräftelse på ärendet med ett tillhörande diarienummer.

Garveriets verksamhet drabbades hårt av pandemin och framför allt konferensdelen av anläggningen hämtade sig inte ordentligt trots att restriktionerna lyftes helt i februari förra året. Ägarna har länge flaggat för knackig ekonomi och i höstas togs restauranteuren Jonas Dahlin in för att göra ett sista försök att vända skutan på rätt köl. Trots det menar Arya Salehi att Garveriet de facto inte stod på randen till konkurs, med tanke på att det fanns flera intressenter som ville ta över verksamheten. Skulle inte hans bolag köpa så fanns det andra som stod på tur.

– Det hindrar oss företagare att utveckla våra verksamheter och skapa arbetstillfällen som gynnar både Floda och kommunen i stort. Lundblad verkar inte ha en tydlig plan på hur Garveriet ska användas, han menar att han är bekymrad för de kommunala verksamheterna på området, men det är väl bara att fråga oss företagare och komma överens, vi hade inte haft något emot att hyra ut lokaler till kommunen, fortsätter Salehi.

Lerums kommun bedriver daglig verksamhet och förskolan Tredje rummet på Garveriet.

Men det står väl Flodagarveriet fritt att sälja till vem de vill?
– Så är det förstås och jag vill inte rikta kritik mot fastighetsägaren i det här fallet utan jag ifrågasätter kommunen. I den här affären, som jag ser det har man inte varit transparent, och förhastar fram köpet när det så uppenbart är näringslivet som ska driva Garveriet.

Vad hade du och din bror för planer med Garveriet?
– Vi hade stora planer. Vi har erfarenhet av både fastigheter och restaurang, och tänkte återinviga restaurangen ganska omgående efter köp och hålla öppet längre, även kvällstid. Vi skulle sänka priserna genom att göra resursförflyttningar med våra leverantörer, och göra Garveriet tillgängligt för alla. Långsiktigt skulle vi kunna titta på övernattningsmöjligheter för att ge konferensverksamheten en chans att komma på fötter.

Garveriets vd Mikael Jedenberg säger att man gjorde en samlad bedömning av anbuden som kom in och att kommunen bäst motsvarade de bedömningskriterier man som säljare hade valt. Bedömningen gjordes utifrån tre parametrar: rimlig nivå på budet, acceptabel tidshorisont och vad som bäst gagnar Garveriet på lång sikt.

– Enligt vår mening skulle kommunen bli en trygg och stabil och långsiktig fastighetsägare att ta Garveriet vidare. Jag vill inte i media värdera de olika intressenterna mot varandra men kommunen stämde bäst överens med vår uppfattning vad som skulle gagna den fortsatta utvecklingen på lång sikt, säger han.

Affären är inte helt okontroversiell på politisk nivå. Bland annat har Centerpartiet ifrågasatt om kommunen är rätt köpare av Garveriet och skriver i ett pressmeddelande:
– Vår bedömning är att en fastighetsaffär finansierad med skattemedel ska bedriva kommunal verksamhet, vara grundligt avvägd med en noggrant genomförd riskanalys och en långsiktig affärsplan, något som i dagsläget inte finns framtaget.

Samtidigt gick de befintliga hyresgästerna på Garveriet i veckan ut i ett gemensamt utlåtande där de ser positivt på köpet.
"Vi förstår kommunens intention att värna sin sociala och pedagogiska verksamhet på platsen tillsammans med strävan att bibehålla och utveckla platsen som destination. Med kommunen vid rodret finns en långsiktighet och en förhoppningsvis en möjlighet att tillsammans med dem fortsätta bygga denna unika miljö", skriver de.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.