Aspen strand – en helt ny sjönära stadsdel


Denny Bågenholm 2023-05-11

Husen planeras bestå av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. I förslaget ingår även en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens pendelstation.
Bild:Pressbild
Husen planeras bestå av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. I förslaget ingår även en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens pendelstation.

LERUM | Onsdag 10 maj togs ett stort steg för den kommande stadsdelen Aspen strand – nu är detaljplanen ute för granskning.

– Aspen strand är en oerhört attraktiv stadsdel med direkt närhet till sjön Aspen, service och handel, säger Viktor Lundblad.


 

Förslaget innebär att området bebyggs med cirka 550 lägenheter i flerbostadshus, i en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. I områdets nordvästra del byggs en förskola.
– Lerum är populärt och vi behöver fler bostäder, eftersom allt fler vill bo här. Vi människor trivs nära naturen och vatten – det kan vi nu erbjuda i Lerum. Det är den här Majoritetens ambition att få fart på bostadsplaneringen och samhällsutvecklingen, säger Viktor Lundblad (M), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Husen planeras bestå av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. I förslaget ingår även en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens pendelstation.
– Stadsdelen Aspen strand är helt i linje med vår ambition att skapa ett hållbart samhälle i linje med Agenda 2030 och Göteborgsregionens strukturbild, säger Arne Molander (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Projektet planeras tillsammans med HSB, Skanska och Wallenstam.
– En av de prioriterade inriktningar från politiken i år är att öka framdriften i planprocessen. Därför känns det bra att vi nu kan leverera och presentera detaljplanen för Aspen strand, säger Emma Kjernald, chef Sektor samhällsbyggnad.

Förslaget innebär att reningsverket rivs och det istället byggs cirka 550 lägenheter. Lägenheterna ska vara fördelade på både hyresrätter och bostadsrätter. Husen planeras bestå av flerbostadshus i tre till sex våningsplan. Det planeras även för en ny förskola i norra delen av området närmast Aludden. Förskolan kommer ha mellan fyra till sex avdelningar. I förslaget ingår även en verksamhetsbyggnad i anslutning till Aspedalens pendelstation.

År 2022 tog Sektor samhällsbyggnad, på uppdrag av kommunstyrelsen, fram förslag till detaljplan för utökat trafikområde inom del av fastigheten Almekärr 3:1 med flera. Förslaget syftar till att förbättra flödet genom rondellen för att undvika köbildning på Aspenvägen och vidare ut på avfarten vid Hulanmotet. Samrådet för trafiklösningen genomfördes 15 juni-6 juli 2022. Förslaget ingår nu i detaljplanen för Aspen strand.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.