Kraftsamling för ökad trygghet och säkerhet


Aron Mikael Sik 2023-11-15

Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M) samtalar med kommunpolis i Lerum, Conny Holm under krisberedskapdagen i Gråbo.
Bild:Privat
Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M) samtalar med kommunpolis i Lerum, Conny Holm under krisberedskapdagen i Gråbo.

LERUM | Kommunstyrelsen fattade i veckan beslut om att inrätta ett trygghetsråd i Lerums kommun. Rådets medlemmar ska arbeta gemensamt för att ta fram åtgärder för att öka tryggheten och säkerheten på både kort och lång sikt.

– Vi börjar med att ta fram en nulägesrapport, och utifrån den ska vi sedan ta fram en åtgärdsplan, säger kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M).


 

Den politiska majoriteten har lagt fram förslaget om ett trygghetsråd i kommunstyrelsens arbetsutskott nyligen och under veckans sammanträde i kommunstyrelsen fattades ett formellt beslut. Trygghetsrådet ligger under kommunstyrelsen och innefattar flera aktörer som polisen och räddningstjänsten, där även föreningslivet och andra delar av civilsamhället kan tas in vid behov.

– Det är ett led i det pågående trygghets- och säkerhetsarbetet i Lerums kommun, vilket vi gick till val på och är en viktig punkt i majoritetens politiska överenskommelse, fortsätter Lundblad.

Trygghetsrådet har inte haft sitt första sammanträde än, men den första arbetsuppgiften är att ta fram en nulägesrapport för det rådande säkerhetsläget i Lerums kommun och utifrån den ta fram en åtgärdsplan. Ett exempel på åtgärder i planen kan vara att tillsätta fler ordningsvakter som patrullerar ett specifikt område. Lerums centrum har varit ett så kallat LOV 3-område där ordningsvakter får patrullera men efter ny lagstiftning i juli så kan kommunen i stället ansöka om att sätta in ordningsvakter mer fritt.

– Det är ett verktyg bland flera andra, för att öka tryggheten. I stället för att ha ett specifikt område, som LOV 3, så kan vi mer specifikt välja tid och plats och då kan säkerhetsrådet vara ett forum för diskussion vart det är lämpligt att göra detta och när, tillsammans med polisen och räddningstjänsten.

TRYGGHETSRÅDET ÄR EN helt ny funktion i kommunens organisation och i veckan antogs rådets bestämmelser och hur det ska fungera rent organisatoriskt. Man fattade även beslut om ordförandeposten där kommunstyrelsens ordförande utgör ordförandeskapet. Viktor Lundblad blir med andra ord ordförande för trygghetsrådet tillsammans med 1:a vice ordförande Renée Bengtsson (S) och 2:a vice ordförande Anette Holgersson (V). Även kommundirektören Gull-Britt Eide ingår i rådet och vid behov kan fler aktörer tas in, så som säkerhetschef, skolchef, representanter från föreningsliv och näringsliv.

– Det handlar om att ta del av den expertis som finns för att på bästa sätt kunna arbeta gemensamt för att öka tryggheten och säkerheten i vår kommun, säger Viktor Lundblad.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.