Hur stort behöver Partille vara?


Tony Stedt 2023-02-09

En noggrann och ansvarsfull bostadsutveckling är avgörande för att säkerställa att Partille
växer på ett hållbart och rättvist sätt. Att bygga fler lägenheter kan hjälpa till att tillgodose
bostadsbehoven för en växande befolkning, men det är lika viktigt att överväga samhällets
sociala och infrastrukturella behov innan man påbörjar storskaliga utvecklingsprojekt.

 

Idag har vi en situation där Öjersjö har växt mycket de senaste åren men utvecklingen av
sociala service, såsom affärer, apotek, frisörer, med mer inte har inte hängt med i samma
takt. Kollektivtrafiken och trafiken på Landvettervägen har också blivit hårt ansträngd.
Just nu planeras i området Södra Partille ett byggande av 3000 nya lägenheter i Partillebos
regi (vilket kan ställas i relation med Partillebos nuvarande bestånd på 3900 lägenheter). Det
väcker frågan, hur stort skall Partille bli? Hur mycket behöver Partille växa och varför? Vi
kanske skall överlåta viss expansion till kommande generationer?
Det är viktigt att vår kommuns karaktär, våra underbara naturområden och de värden som
gör att människor vill bo i Partille bevaras.
Exploatera, men gör det varsamt och med förnuft!

Centerpartiets fullmäktigegrupp,
genom Tony Stedt (C), förtroendevald

Källor:
Länk till ”Fördjupad översiktsplan för Partille södra centrum”:
https://www.partille.se/bygga-bo--miljo/samhallsplanering/detaljplanering/pagaendeplanarbete/
fop_partille_sodra_centrum_granskning/

Länk till Partillebo
https://www.partillebo.se/om-partillebo/


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.