Nej till bebyggelse i Björnekulla


Ulla-Carin Moberg 2023-02-07

Att spränga stora delar av naturområdet Björnekulla för att bygga tusentals nya bostäder är inte hållbar politik. De styrande borgerliga partierna i Partille måste bestämma sig för vilken väg man vill ta mot framtiden – en klimatvänlig eller en där tillväxt alltid kommer först.

 

Partille är idag den 16:e mest tätbefolkade kommunen i Sverige. Om invånartätheten vore lika hög i hela landet skulle vi vara 275 miljoner svenskar i stället för dagens 10,5. (Källa SCB).

Ändå vill den borgerliga alliansen, oklart varför, att Partille växer med 1,5 procent varje år och går “från förort till förstad”. Nu är det Södra Centrum som planeras där bland annat naturområdet Björnekulla ska bebyggas. Att kalla detta hållbar utveckling är ren grönmålning. I verkligheten innebär planerna för Björnekulla att berg sprängs sönder, gamla träd huggs ner, habitat för flera rödlistade arter förstörs och att utsläppen och trafiken ökar.

Risker för framtida generationer.
Det finns många problem och risker med att bebygga Björnekulla bland annat:
- Projektet går stick i stäv med flera nationella, regionala och lokala mål på miljöområdet.
- Trafikmängderna på Tingsvägen, Parallellvägen och Oluff Nilssons förväntas fördubblas.
- Byggande är en av de största källorna till utsläpp i Sverige idag. Trots det finns inga beräkningar på utsläpp från projektet.
- Luftkvaliteten förväntas försämras.
- Unik natur med rödlistade arter förstörs.
- Partille behöver anpassa stadsplaneringen för att möta mer extrema väderlägen. Projektet ökar istället kommunens klimatpåverkan och utsatthet för skyfall.
- Det finns risker förknippade med dagvatten, översvämningar samt skador på Säveån.

Miljöpartiet är ett framåtblickande parti som förespråkar att ny bebyggelse sker klimatsmart och på redan hårdgjorda ytor så att vi når målen i Parisavtalet. Tät bebyggelse kring Landvettervägen kan därför vara ett alternativ. Men att bebygga Björnekulla går tvärt emot de styrande partiernas eget mål om ett hållbart samhälle som tar ansvar för kommande generationer. Eller var detta mål bara tom retorik från början?

Miljöpartiet de Gröna i Partille


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.