Miljöpartiet tycker det är fel att slopa målet på ekologisk mat


Emma Danielsson 2023-02-15

Vi i Miljöpartiet har varit glada över att Partille hittills haft två mätbara hållbarhetsmål i utbildningsnämnden. Dels att vi följer upp och strävar efter att minska matsvinnet, och att vi också följer upp hur stor andel av skolmaten som är ekologisk.

 

Ekologisk produktion av mat minskar spridningen av gifter i miljön, och därmed utsätts också vi människor för mindre gifter. Den ställer högre krav på djurvälfärd och gynnar den biologiska mångfalden. Ekologisk mat är dessutom helt i linje med de riktlinjer som Livsmedelsverket kräver för skolmaten. Kort sagt, att välja ekologisk mat är ansvarsfullt ur flera perspektiv, inte minst ur barnperspektivet som ska genomsyra alla våra beslut.

Vi i Miljöpartiet i Partille är därför bestörta över att M, SD, KD och L har för avsikt att slopa målet om ekologisk mat i Partilles förskolor och skolor. Det är viktigt med tydliga målsättningar och mekanismer för uppföljning i hållbarhetsarbetet. Än så länge har vi ingen miljöbudget i kommunen, men Naturvårdsverket följer upp hur det går för oss nationellt.

Den senaste uppföljningen pekar, sorgligt nog, på att vi är på väg att missa generationsmålet till 2030. Generationsmålet är det övergripande mål som beskriver om vi klarar av att lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta till nästa generation. Målet är satt för att vägleda miljöarbetet på alla nivåer i Sverige.

Visst kan kommunens och Sveriges miljömål uppnås på andra sätt, av någon annan, någon annanstans, men med tanke på nästa generation vore det både ohållbart och oansvarigt av utbildningsnämnden att slopa målet om att servera barn och unga i Partille ekologisk mat.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.