En annan väg var möjlig


Anna Strand 2022-10-19

Nu står det klart att Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna bildar ett nytt styre i Partille, som vilar på Sverigedemokraternas röster. Vi i Centerpartiet beklagar att det blev så och vi har gjort allt vi kunnat för att motverka detta.

 

Det är en epok som nu går i graven. Under flera decennier har vi haft ett stabilt alliansstyre, med en ekonomi i balans, som varit bra för Partille. Vi hade goda förutsättning att fortsätta styra tillsammans, men våra allianskollegor valde att istället påbörja ett nytt samarbete med Sverigedemokraterna.

Detta leder till oro då vi under innevarande mandatperiod kan se vad styre med Sverigedemokraterna innebär. Flera kommuner med Sverigedemokraterna i ledning har präglats av kris och skandaler. I exempelvis Hörby valde över 25 ledande tjänstepersoner att säga upp sig under tiden med Sverigedemokraterna vid makten. I Bromölla kollapsade det SD-baserade styret och i Munkedal anklagades Sverigedemokraterna för att kuppa igenom en kommunbudget genom att manipulera mötesdagordningen. Nu är vi oroliga för att samma sak ska hända i Partille.

Vi kan konstatera. Det behövde inte bli så här. Efter valet hade Alliansen lika många röster som för fyra år sedan, och vi hade en möjlighet att återigen bilda ett styre som största minoritet.

Vi i Centerpartiet, precis som många av Allianspartiernas liberala väljare, blev chockade av beslutet att våra tidigare allianskollegor istället väljer att inleda ett samarbete med Sverigedemokraterna. Detta bara drygt tre månader efter att Sverigedemokraterna släppte sin vitbok som visar att partiet är sprunget ur den svenska vit-maktrörelsen. Vi ser inget realistiskt sätt hur kommunen nu ska kunna styras efter grundläggande värderingar såsom tolerans för människors olikheter, frihet och respekt för allas lika värde. Detta när styret nu också är beroende av ett parti som är grundat på motstånd mot dessa värderingar.

Det råder inte heller någon tvekan om att det nya styret kommer vara beroende av Sverigedemokraterna. Utan Sverigedemokraterna har styret mindre än 40% av rösterna i kommunen. Om platser i kommunens styrelser och nämnder fördelas proportionellt så kommer Sverigedemokraternas stöd behövas varje gång en fråga kommer upp till omröstning i kommunfullmäktige, eller de nämnder som styr våra skolor, vårt integrationsarbete, vårt miljöarbete och vår omvårdnad. De kommande fyra åren kommer alla politiska beslut i Partille behöva ske med Sverigedemokraternas goda minne och vi har svårt att föreställa oss hur Moderaterna, och särskilt Liberalerna, kan se det här som ett bättre alternativ än ett Alliansstyre.

Den liberala och öppna politik, som Alliansen grundade sitt styre i Partille på, har lett till att media under veckan kunnat rapportera om sjunkande arbetslöshet och ökad andel utrikesfödda med fullgjord utbildning. Detta löper troligen mot sitt slut. Vi i Centerpartiet beklagar vägvalet och kommer göra vårt yttersta för att i opposition granska styret och visa vägen för ett Partille som efter nästa val kan återvända till frihet, medmänsklighet och humanism.

Centerpartiets fullmäktigegrupp i Partille


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.