Satsa på förskolan


Tommy Carlsson 2022-05-12


Den 19/5 firas Förskolans Dag! Förskolan har en viktig roll då den ger positiva effekter på barns utveckling, studieresultat och hälsa på både kort och lång sikt. OECD är tydlig med att det mest effektiva en regering kan göra för att förbättra utbildning och ge unga bättre livschanser är att skapa en bra start under barns tidiga år. Likvärdighet i förskolan berör hela utbildningssystemet. Lärarförbundet kom nyligen med rapporten “Förskollärare är centrala för en likvärdig förskola” (2022-05-02)

En förskola av hög kvalitet har stor betydelse för en jämlik start i livet. Utbildade förskollärare är avgörande för förskolans kvalitet och en likvärdig förskola. Studier visar på positiva samband mellan antal utbildade förskollärare och barns kognitiva och språkliga utveckling när de slutar grundskolan. Idag arbetar över 40 000 förskollärare i landets 9 450 förskolor. Förskolan i Sverige är en stor arbetsplats med över 100 000 anställda. 2021 hade 40% av personalen i förskolan en förskollärarexamen och 17% en gymnasial utbildning för arbete med barn (barnskötare), 30% saknade helt relevant utbildning. Enligt Skolverket prognoser för perioden 2019–2033 beräknas rekryteringsbehovet av förskollärare uppgå till ca 43 000 heltidstjänster, vilket motsvarar ca 2 900/år. Rekryteringsbehovet innebär en enorm utmaning för förskolans likvärdighet. Skillnaderna mellan kommunerna är stora. Den med lägst andel anställda förskollärare har bara 22% ; den med högst andel anställda med förskollärarexamen har 75%. I Lerum är den siffran 52%. Förskollärarna ansvar för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att leda undervisningen så att läroplanens mål och intentioner uppfylls. Läroplanen är tydlig i hur ansvaret är uppdelat mellan olika yrkesgrupper. Tid för planering är viktigt för kvalitén. När förskollärare själva värderar kvalitén så finns det ett tydligt samband med tillgången till planeringstid. I grundskolan ses planeringstid som en grundläggande förutsättning för att kunna utföra sin profession. I förskolan är förutsättningarna för planeringstid inte självklara och ser olika ut bland landets alla förskolor. Ca 60 kommuner har idag avtal kring förskollärares planeringstid. Lerums kommun saknar ett sådant avtal vilket gör att förskollärarnas möjlighet att utföra sin profession varierar förskolorna emellan. Huvudmän och arbetsgivare måste ta ansvar för att förskollärares kompetens tas tillvara. Det är oansvarigt och blir i längden dyrt för skolväsendet om kompetens inte används rätt. Förskollärare och deras förutsättningar att bedriva undervisning är centrala för en mer likvärdig förskola. Idag går utvecklingen åt fel håll eftersom andelen förskollärare minskar, men också för att förskollärare inte får arbeta med sitt kärnuppdrag. Lärarförbundet Lerum vill att våra barn och elever ska ges dom bästa förutsättningarna för att lyckas i sin utbildning därför måste kommunen satsa på förskolan! Styrelsen Lärarförbundet Lerum

Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Annons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.