Naturskyddsföreningen fortsatt kritisk till Landvetter Södra


Jonas Bengtsson 2023-04-17

Förutom att vara emot Landvetter Södra så tycker även Michael Nilsson och Naturskyddsföreningen i Härryda att de exploatörsdrivna detaljplaneprojekt som kommunen infört är bristfälliga när det gäller utredning av miljö- och naturvärden och projektens förhållande till gällande miljölagstiftning. ”Detta eftersom det i de exploatörsdrivna projekten ofta saknas utbildade planläggare och ekologisk kompetens”, säger ordföranden.
Bild:Arkivbild Håkan Hermansson
Förutom att vara emot Landvetter Södra så tycker även Michael Nilsson och Naturskyddsföreningen i Härryda att de exploatörsdrivna detaljplaneprojekt som kommunen infört är bristfälliga när det gäller utredning av miljö- och naturvärden och projektens förhållande till gällande miljölagstiftning. ”Detta eftersom det i de exploatörsdrivna projekten ofta saknas utbildade planläggare och ekologisk kompetens”, säger ordföranden.

HÄRRYDA | Naturskyddsföreningen i Härryda har länge varit emot byggnationen av Landvetter Södra – nu anser man att de egna åsikterna och utredningarna negligeras.

– Vi anser att det inom projektet Landvetter Södra saknas både insikt och kunskap om ekologi och naturvärden, säger föreningens ordförande Michael Nilsson.


 

Arbetet och förberedelserna med nya stadsdelen Landvetter Södra rullar vidare. Men inte med Naturskyddsföreningen i Härryda som en stor dialogpartner längre då ordförande Michael Nilsson menar att Härryda kommun under det senaste året trappat ned samarbetet och kontakterna.

– De agerar som om föreningen inte existerar. Exempelvis så skickade man inte det aktuella förslaget till ny översiktsplan på remiss till föreningen, säger Michael Nilsson som även berättar att den gemensamma samrådsgruppen som föreningen och kommunen haft under de senaste 15 åren lagts ner.

– Det verkar vara en tydlig inriktning mot att negligera Naturskyddsföreningens synpunkter och uppgifter.

Hur är era tankar kring Landvetter Södra?
– Vi anser att projektet inte är möjligt att genomföra. Orsaken är de stora konflikterna med höga naturvärden och skyddade arter. Våra artutredningar visar på ett för södra Sverige unikt naturområde med över 80 kända rödlistade arter och en förekomst av mycket ovanlig skogsnatur med mycket skyddsvärda ekosystem. En värdefull natur som inte går att kombinera med en så stor exploatering som planeras.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.