Kommunen är kritisk till förändring av busslinje till Sandsbacka


Denny Bågenholm 2023-09-28

Enligt Västtrafik kommer busslinjen 620 inte längre trafikera sträckan Eskilsby-Sandsbacka i vinter, beroende på att de upphandlade bussarna inte kan köra på sträckan.
Bild:Arkivbild
Enligt Västtrafik kommer busslinjen 620 inte längre trafikera sträckan Eskilsby-Sandsbacka i vinter, beroende på att de upphandlade bussarna inte kan köra på sträckan.

HÄRRYDA | Enligt beslut från Västtrafik kommer busslinjen 620 inte längre trafikera sträckan Eskilsby-Sandsbacka. Skälet är att Västtrafiks upphandlade busstyp inte är anpassad till vägförhållandena där. Härryda kommun är kritisk till hur frågan hanterats av Västtrafik.

 

I september meddelade Västtrafik att sträckningen för busslinjen 620 ändras. I vinter försvinner den sex kilometer långa bussträckan Östra Eskilsbyvägen och Sörtorpavägen mellan Eskilsby och Sandsbacka. Bussen går istället till Inseros i Mölndal. Orsaken är enligt Västtrafik att den större busstyp som kollektivtrafikbolaget upphandlat inte klarar att vända vid ändhållplatsen i Sandsbacka.

Härryda kommun och vägföreningen i Sandsbacka har arbetat för att på kommunens bekostnad få bredda och förbättra vändmöjligheten i korsningen så att bussen kan fortsätta köra där. Men eftersom det påverkar korsningen mot en statlig väg krävs ett godkännande från Trafikverket.

Trafikverket har sagt nej med motiveringen att den föreslagna trafiklösningen inte är tillräckligt trafiksäker. Vägföreningen har överklagat beslutet till Länsstyrelsen i Västra Götaland och väntar besked under hösten.

I början av september meddelade Västtrafik att busslinje 620 helt upphör att köra mellan Sandsbacka och Eskilsby när tidtabellen ändras den 10 december. Kommunen genom kommundirektören Pia Alhäll har nu skickat en skrivelse till Västtrafik och Västra Götalandsregionen med kritik mot hur processen gått till, skriver kommunen i en pressrelease.

Andra lösningar som kommunen föreslagit för att kunna behålla linjesträckningen till Sandsbacka har nekats av Västtrafik, bland annat en utökad linjesträckning norrut som inte kräver att bussen vänder i Sandsbacka alternativt att Västtrafik återinför en mindre busstyp på linje 620.

– Det måste vara en del av Västtrafiks ansvar att upphandla bussar som är anpassade efter hur vägarna är i området, inte tvärtom. Den uppkomna situationen har inte hanterats bra av Västtrafik med följden att kommunens invånare drabbas, säger trafikchefen Fredrik Wejrot i Härryda kommun.

Med Västtrafiks besked blir att det inte längre möjligt att resa med reguljär kollektivtrafik till skola och arbete från Sandsbacka eller busshållplatser längs med sträckan mot Eskilsby. Kommunen arbetar nu med att ordna en annan lösning för de elever som idag har beviljats skolskjuts med kollektivtrafik.

Härryda kommun är starkt kritisk till beslutet och kommundirektör Pia Alhäll har skickat in en skrivelse till Västtrafik.

Västtrafik har meddelat att de från och med vintern 2023 avser att förändra linje 620. Istället för att som tidigare trafikera upp till Sandsbacka avses att den från Eskilsby ska vika av mot sydväst för att vända i Inseros. Detta innebär att cirka 6 kilometer av kommunens landsbygd nu blir utan linjelagd kollektivtrafik. Bakgrunden är den nya upphandling av busstrafik som Västtrafik genomfört. I upphandlingen ställdes krav på en större fordonstyp för trafikuppdraget. När bussföretaget väl börjat trafikera linjen konstaterades att vändningen vid Sandsbacka var svår att genomföra med den större fordonstyp som användes.

Efter möte på plats i januari 2023 menade Västtrafik att enda möjligheten till fortsatt trafikering var att en breddning av väganslutningen gjordes. Samtidigt förklarades att detta ansvar inte var Västtrafiks och att bolaget inte heller har ekonomiska medel att bidra med utan uppmaningen gick till kommunen att försöka lösa frågan.

Kommunen påbörjade en process tillsammans med vägföreningen som är väghållare på den aktuella platsen och ansökte om tillstånd att bredda vägen som ansluter till Trafikverkets väg. Denna ansökan fick avslag av Trafikverket och överklagades. Överklagan handläggs av Länsstyrelsen som förväntas ta beslut i ärendet i oktober 2023.

Västtrafik har den 11 september aviserat att de har beslutat att förkorta linjen och sluta trafikera Sandsbacka med linjetrafik. Om linjedragningen förändras på det sätt som presenterats kommer det i det aktuella området inte längre vara möjligt att resa med kollektivtrafiken till skola och arbete. Det leder till att bilberoendet i området ökar, att barn och ungdomar inte kan ta sig självständigt till aktiviteter och ett mindre hållbart resande. Kommunen behöver även anordna en annan skolskjutslösning för de skolelever som bor längs sträckan. Utöver att detta är kostsamt innebär det mer trafik och motverkar att barn och unga uppmuntras att få till vana att resa kollektivt.

Den uppenbara lösningen som flera gånger förts fram av kommunen har varit att återgå till fordon som klarar de förhållanden som råder. Kommunen har också föreslagit att linjen kan förlängas till Vägskillnaden där det finns bättre vändmöjligheter. Det är Västtrafiks ansvar att i sin upphandling säkra att befintlig linje går att trafikera med de krav som ställs. I den aktuella upphandlingen har detta inte gjorts med följden att kommunens invånare drabbas. Att i efterhand ställa kommunen inför ett ultimatum att lösa en mycket svår situation och dessutom bekosta en lösning för att undvika att kommuninvånare drabbas är orimligt. Kommunen håller fast vid sin uppfattning att Västtrafik ansvarar för att säkerställa trafikering till Sandsbacka och hur det ska ske är en fråga mellan Västtrafik och aktuell entreprenör.

Sedan Västra Götalandsregionen övertog ansvaret för kommunens kollektivtrafik år 2012 har flera indragningar och förändringar gjorts som försämrat för de som bor på landsbygden. Västtrafiks felaktiga hantering av upphandlingen i detta fall, med tillhörande beslut av förändring av linje 620 är anmärkningsvärt och orimligt. Den felaktiga hanteringen återaktualiserar frågan kring att Västtrafik inte tar sitt ansvar för kollektivtrafiken som överenskommet.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.