Barn i Härryda får inte döpas till Svea Rike


Denny Bågenholm 2022-09-16

Svea Rike är inte lämpligt som förnamn på ett barn (barnet på bilden är inte barnet i artikeln)
Bild:Freepik
Svea Rike är inte lämpligt som förnamn på ett barn (barnet på bilden är inte barnet i artikeln)

HÄRRYDA | Vårdnadshavare i Härryda får inte döpa sitt barn till Svea Rike. Det beslutar Skatteverket efter att en ansökan inkommit till myndigheten. Namnet kan uppfattas som ”kuriöst” och kan därför leda till obehag för bäraren, enligt myndigheten.

Skatteverket skriver att de bedömer namnkombinationen Svea Rike kan leda till obehag för barnet och uppfattas kuriöst av omgivningen. Era synpunkter ändrar inte Skatteverkets bedömning. Skatteverket godkänner därför inte förnamnet Svea Rike för ert barn.

Skatteverket har i ärendet inhämtat ett yttrande från Institutet för språk- och folkminnen
(ISOF) angående namnet Svea Rike, med följande svar.

"Enligt vår bedömning kan namnkombinationen i den sökta ordningsföljden uppfattas
kuriöst av omgivningen och bli till en belastning för barnet. Namnen i kombination är inte
lämpligt som namn, i synnerhet inte för ett barn"

Gällande rätt - Fakta
Som förnamn får endast ett namn förvärvas som inte kan väcka anstöt, eller kan antas leda
till obehag för den som ska bära namnet, eller av någon annan anledning är olämpligt som
förnamn. Detta framgår av 28 § personnamnlagen (2016:1013).

Skatteverket ska ta extra hänsyn till hur ett namn kan uppfattas av omgivningen under
uppväxten när det gäller barn under 18 år. Ett alltför avvikande namn kan leda till obehag
för den som bär det, särskilt när det gäller ett barn som inte själv kan byta eller ändra sitt
namn.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.