Fotbollsklubben orolig för framtiden


Denny Bågenholm 2023-08-31

Olivia, Elin, Alice, Ebba, Karl, James och Hampus är några av ungdomarna i Mölnlycke IF som kommer få problem att träna och spela match när de nya bostäderna är på plats vid Mölnlycke IP.
Bild:Mölnlycke IF
Olivia, Elin, Alice, Ebba, Karl, James och Hampus är några av ungdomarna i Mölnlycke IF som kommer få problem att träna och spela match när de nya bostäderna är på plats vid Mölnlycke IP.

Sena kvällar, stark belysning, bollar som träffar fönster när man bygger lägenheter några meter från planerna på Mölnlycke IP. Hur lång tid kommer det ta innan de nya hyresgästerna kommer börja klaga? Detta är fotbollsklubben Mölnlycke IF väldigt oroliga över.
Bild:Mölnlycke IF
Sena kvällar, stark belysning, bollar som träffar fönster när man bygger lägenheter några meter från planerna på Mölnlycke IP. Hur lång tid kommer det ta innan de nya hyresgästerna kommer börja klaga? Detta är fotbollsklubben Mölnlycke IF väldigt oroliga över.

SPORT | Det byggs mycket i Mölnlycke och framförallt runt Mölnlycke IP. Ett område som skänktes av Mölnlycke Fabriker till kommunen med förbehåll att ytan fortsatt skulle användas för idrott och rekreation.

– Vi är helt klart oroade över exploateringen vid Mölnlycke IP, säger Patrik Linde, ordförande i Mölnlycke IF.


 

Anders Dahlstedt, Annika Bruun och Eric Wass har skickat en skrivelse till Härryda kommun inför kommunstyrelsens möte i slutet av augusti. Just nu byggs det JM egna hem med inflyttning januari 2025 och då tror klubben att det kommer bli problem i området.
– Husen ligger så nära planerna vilket kommer skapa problem. Vi tränar och spelar på kvällarna med starka lampor. Bor man vid planen blir man störd vilket jag har full förståelse för, säger Anders Dahlstedt.

Patrik Linde som är ordförande delar också oron över att Mölnlycke IP kommer försvinna över tid genom att man inte ser att ytan används.
– Får vi inte träna sent på kvällarna och inte heller starta innan femtiden då spelare går i skolan eller arbetar, då finns risken att kommunen hellre ser försäljningsintäkter av ytan än att den står tom. Detta är ett problem vi som ideell idrottsförening aldrig kan vinna, säger han.

– Vi bor fortfarande i baracker på Massetjärn parkeringen en bra bit ifrån planen. Detta plus byggarbetsplatsen runt plan gör det väldigt svårt att genomföra för våra matcher på IP. Därför behövs det ta beslut på hur vi i framtiden ska kunna vara kvar där nere eller flytta upp all verksamhet till Djupedals område. Mölnlycke som samhälle växer och många vill spela fotboll på hemmaplan och ändras inte förutsättningarna så kommer vi inte kunna ta hand om alla barn och ungdomar i framtiden. Vi ser redan nu en tendens till att vissa söker sig till andra alternativ utanför vår kommun, säger Anders Dahlstedt som är föreningsutvecklare i Mölnlycke IF.

Här kommer skrivelsen från Mölnlycke IF till kommunen:

“Bygg inte bort vår förenings möjligheter!

Vi i Mölnlycke IF ser det problematiskt med den utveckling som är runt Mölnlycke IP. 

Mölnlycke IP är en viktig anläggning för vår och annan verksamhet. Vi ser att det är viktigt att den bevaras. Nu är vår verksamhet allvarligt hotad på platsen.

Det byggs väldigt nära IP. Det är naturligtvis viktigt att kommunen fortsätter att utvecklas och att det byggs i centrum. I den initiala fasen av byggnationen lovades det från kommunstyrelsens ordförande och den dåvarande majoriteten att det omklädningsrum samt samlingslokal som fanns i området skulle ersättas med ett nytt.

Det verkar nu inte bli något av detta. Det är ytterligare ett hot mot vår verksamhet. En verksamhet som är stor och som är viktig i Mölnlycke. Både som en del av det förebyggande arbetet för ungdomar men också som en del av det viktiga arbetet med att få unga i rörelse.

Det finns ingen lösning på vart det nya omklädningsrummet skall ligga. Detta då den enda föreslagna platsen överklagades och de som överklagade vann. För att vår verksamhet skall kunna fortsätta så måste detta lösas nu! Vi ser vidare att ni på kommunstyrelsens möte den 31 augusti har uppe en fråga om den sista marken där en byggnation skulle kunna vara möjlig. För att verksamheten skall kunna fortsätta på Mölnlycke IP är det viktigt att ni som politiker tar detta i beaktande innan ni beslutar i frågan. Bygg inte bort vår förenings möjlighet! Säg nej och ge IP en chans att leva vidare!”

Kommunstyrelsens ordförande Per Vorberg var snabb på att svara:

“Tack för ert mail och ert engagemang för föreningslivet!

Vill börja med att informera alla i denna mailtråd att det pågår kontinuerliga samtal mellan Mölnlycke IF’s styrelse och vår förvaltning kring utveckling av förutsättningarna för Mölnlycke IF’s verksamhet. Jag har uppfattat att de samtalen går bra och att satsningar till klubbens fördel genomförs.

När det gäller omklädningsrum/klubbstuga vid Mölnlycke IP, så finansierade vi i budget och gav förvaltningen de uppdrag som behövdes för att uppnå detta. Att det sedan fanns grannar som lyckades vinna en rättslig process om bygglovet är inget jag styr över. Däremot har vi säkerställt att pengarna finns kvar för att möjliggöra utveckling för Mölnlycke IF. Dessa diskussioner pågår dock med styrelsen i MIF.

Ärendet på kommunstyrelsen om marköverlåtelse är det sista steget i en flerårig avtalstrappa för byggnation av bostäder på två platser. För den första delen är marköverlåtelsen klar och byggnation påbörjad, och nu slutförs marköverlåtelsen enligt tidigare avtal som ingåtts mellan kommun och bostadsutvecklare. Marken är placerad väster om Hulebäcken norr om BonTop-huset.”

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.