Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda på fem år i Lerum


Denny Bågenholm 2022-09-20

Bild:Peter Kroon / ArbetsförmedlingenLERUM | Lerums kommun noterar i augusti den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan april 2017. Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Lerums kommun med 2,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i augusti på 10,1 procent.

 

Arbetslösheten i hela befolkningen sjunker
Under augusti månad rapporterade Lerums kommun en total arbetslöshet på 3,5 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,7 procentenheter). Även i Västra Götalands län sjunker arbetslösheten.

Sett till antalet personer betyder det att 745 av 21 286 invånare i åldern 16 till 64 år i Lerums kommun var inskrivna som arbetssökande (163 färre än i augusti i fjol).

Det är 16:e månaden i följd som arbetslösheten i Lerum är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Lerum är inte den enda kommunen i Västra Götaland där arbetslösheten går nedåt. Vi ser i själva verket just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Strömstad, där arbetslösheten sjunker med 3,1 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Lerum hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Västra Götalands län och nu växer klyftan (3,5 procent i kommunen, jämfört med 5,9 procent i hela länet). Tjörn har den lägsta arbetslösheten i länet (2,7 procent), medan Trollhättan har den högsta (9,4 procent). För att Lerum skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Tjörn skulle 170 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 6,6 procent. 283 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna och Kungsbacka har den lägsta (2,6 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker betydligt
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,1 procent i Lerum under augusti månad, motsvarande 283 av 2 802 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−81 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än vid samma tidpunkt i fjol för 18:e månaden i följd. Sedan februari 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 13,4 till 10,1 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den lägsta sedan april 2017.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Lerum. Det är en betydligt mindre skillnad än för ett år sedan (−2,0 procentenheter).

Ungdomsarbetslöshet sjunker
Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−1,2 procentenheter). I augusti var 6,4 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 115 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en minskning med 33 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens nedgång har de ungas arbetslöshet i Lerum sjunkit 17 månader i följd (ner från 7,5 procent i mars 2021 till 6,4 procent nu)

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.

 


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.