Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Aspedalens öde inte klart än: ”Vi driver frågan vidare”


Denny Bågenholm 2023-11-20

Västtrafik har en omfattande plan för att få tätare avgångar i pendeltågtrafiken. Resultatet blir att man drar in Aspedalen station i Lerum.
Bild:Västtrafik
Västtrafik har en omfattande plan för att få tätare avgångar i pendeltågtrafiken. Resultatet blir att man drar in Aspedalen station i Lerum.

LERUM | Tvisten mellan kommunen och Västtrafik angående Aspedalens pendeltågstations fortlevnad kan nu ta ett annat spår. Det efter att kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M) och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Arne Molander (M) bett Västtrafik att se över möjligheten med så kallad ”skip-stop”.

 

– Det skulle innebära att tågen växelvis stannar vid olika stationer, vilket såklart hade varit bättre än att stationen läggs ner, säger kommunstyrelsens ordförande Lundblad.

Så sent som den 26 oktober vid ett möte med representanter från Västtrafik, Trafikverket, Lerums kommun och regionfullmäktige kungjordes att Västtrafik ligger fast i beslutet att lägga ner Aspedalens station som ett sätt att effektivisera avgångarna med ökad turtäthet från Lerums och Floda station. Politikerna har motsatt sig detta vid så kallade dialogmöten som hållits med Västtrafik några gånger under året.

– Vid det senaste mötet meddelade tjänstemännen hos Västtrafik att beslutet att lägga ner stationen var fattat. Dock kunde vi konstatera efter dialog med styrelserepresentanter i Västtrafik att något formellt beslut inte hade fattats. Lite rörigt kan jag tycka och jag hade önskat en bättre kommunikation från Västtrafiks sida, säger Lundblad.

Stämningen har varit minst sagt infekterad mellan partnerna, men nu ser det alltså ut att frågan tar en ny vändning när Lundblad och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Arne Molander (M) skickat en förfrågan till Västtrafik om att utreda möjligheten att göra Aspedalens station till en så kallad ”skip-stop”. Det skulle innebära att tågen fortfarande stannar på stationen, om än inte lika ofta, då turerna skulle fördelas mellan Lerums, Floda och Aspedalens stationer.

– Det har varit lite olika alternativ uppe för diskussion, men vi upplever inte att vi fått gehör för något egentligen utan att man hade för avsikt att lägga ner Aspedalen. Men vi vill att Västtrafik på allvar utreder alternativet med ”skip-stop” för att på riktigt kunna utröna alla alternativ.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.