Tipsa en vän om denna artikel:
Till:
Från:

Stärk kunskapen kring kvinnlig könsstympning


Anna-Lena Holberg 2023-09-26

Kunskapen om kvinnlig könsstympning behöver stärkas hos berörd personal i region och kommuner. Därför lämnar vi in en motion till regionfullmäktige i Västra Götaland (VGR) där vi föreslår att ett regionalt kompetenscentrum för kvinnlig könsstympning (KKS) etableras för att omhänderta det regionala utbildningsbehovet och kompetensutvecklingen inom området könsstympning.

Könsstympning av flickor förekommer på många håll i världen. Ingreppet görs med kniv, rakblad eller glasskärva och oftast helt utan bedövning. Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor världen över har könsstympats. Enligt Socialstyrelsens uppskattning från 2023 kan runt 68 000 flickor och kvinnor i Sverige ha varit utsatta för könsstympning innan de kom till Sverige. Det är viktigt att de som utsatts för könsstympning kan identifieras så tidigt som möjligt och att flickor som riskerar att utsättas för könsstympning kan identifieras tidigt för att på så sätt förhindra att de blir könsstympade. Här spelar utbildning och kunskapshöjning för berörd personal en viktig roll. Inom Angereds närsjukhus, Sjukhusen i väster, finns fantastiska Vulvamottagningen. Mottagningen är en av få specialistmottagningar i Sverige som tar emot ett större antal patienter som utsatts för könsstympning. Man är också en regional och nationell rådgivare kring frågor gällande fysisk, psykisk och sexuell hälsa. Vulvamottagningen genomför viss utbildning men för att kunna omhänderta det stora utbildningsbehov som finns i regionen ser vi att det behövs en samverkan med ett regionalt kompetenscentrum, förslagsvis VGR:s kompetenscentrum om Våld i nära relationer. Ett kompetenscentrum för kvinnlig könsstympning skulle kunna omhänderta utbildningsbehovet på regional nivå och arbeta med att utbilda, kvalitetssäkra utbildningar, effektivisera det arbete som redan finns, samla forskning och utveckling inom KKS med mera. Utbildningen skulle vända sig till instanser som kan träffa flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning såsom: flyktingmottagningar, barn-och skolhälsovård, ungdomsmottagningar, primärvård, mödrahälsovård, förlossningsvård, gynekologimottagningar och socialtjänst Vi hoppas att regionfullmäktige är positiva till vårt förslag. Vi behöver stärka kunskapen om kvinnlig könsstympning. Det är ett led i att förhindra att nästa generation utsätts för detta avskyvärda övergrepp. Anna-Lena Holberg (M) Linda Jansson (M) Ledamöter regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Kommentera Tipsa en vn Skriv ut


Annons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.