Partille kommun kvar i toppskiktet


Denny Bågenholm 2023-04-25

Företagen är åter nöjda med klimatet i Partille vilket är gädjande för kommunen.
Bild:Denny Bågenholm
Företagen är åter nöjda med klimatet i Partille vilket är gädjande för kommunen.

PARTILLE | Bemötande och kompetens i topp i mätning av företagsklimatet i Partille. Med ett nöjd-kund-index (NKI) på 75 fortsätter kommunen att öka sitt redan mycket höga betyg.

– Det är glädjande att Partille åter får mycket bra betyg totalt och att vi fortsatt ligger i topp bland kommunerna i Göteborgsregionen, säger Marith Hesse.


 

Partille kommun fortsätter att öka sitt redan mycket höga betyg i Sveriges kommuner och regioners öppna jämförelser företagsklimat 2022 – en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Företagen ger Partille kommun särskilt bra betyg inom de viktiga områdena bemötande och kompetens.
– Att utveckla kommunens service till företagen är ett medvetet långsiktigt arbete – därför är det extra tillfredsställande att se att vi varje år knuffar kommunens NKI en bit högre upp på skalan, fortsätter Marith Hesse, kommunstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande.

Öppna jämförelser Företagsklimat är en årlig servicemätning av svenska kommuners myndighetsutövning gentemot företagare inom sex områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet inom varje område.

Partille kommuns sammanvägda resultat i mätningen NKI 75 motsvarar Sverigesnittet och ligger fyra punkter högre än snittet för de andra kommunerna i Göteborgsregionen. I 2022 års mätning har 117 Partilleföretagare valt att delta i undersökningen, en svarsfrekvens på 54 procent.

– Det är en bra svarsfrekvens. Vi jobbar aktivt med att få fler företag att svara på mätningen för att få så träffsäkert resultat som möjligt. Det ligger till grund för kommunens utveckling av servicen till företagen, säger Marieke Wolter, näringslivsansvarig i Partille kommun.

Partille kommuns vilja att ha en god dialog med företagen syns tydligt i mätningen. Samtliga kommunens myndighetsområden som mäts får sitt högsta NKI inom serviceområdet bemötande (NKI 80) och kompetens (NKI 79).

– Vi ska vara en myndighet som man själv vill möta. Bemötandet och kompetensen att kunna vägleda rätt är avgörande i alla kontakter som vi som kommun har – både med våra företag och våra invånare, säger kommundirektör Bengt Randén och fortsätter:
– Vi använder resultatet i Insiktsmätningen för att utveckla våra verksamheters service till företagen. Att som arbetsgivare se hur högt man betygsätter våra medarbetares kompetens, gör mig stolt både över berörda enheters insatser och det arbete som utförs i hela vår organisation för att ge bättre service.

– Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Partille. Resultatet i Insiktsmätningen indikerar att vi som kommun lyckas med uppdraget och har nöjda företagare, fortsätter Marieke Wolter.

I mars 2023 fanns det totalt 4269 företag i Partille kommun. 96 procent av Partilleföretagen är småföretagare med under fem anställda. I 2022 års mätning är Partille kommuns sammanvägda omdöme NKI 75. Det motsvarar Sverigesnittet för alla kommuner som deltar i mätningen.

Kommunens NKI per mätbart myndighetsområde:
- Brandskyddskontroll, NKI 82
- Bygglov, NKI 69
- Markupplåtelse, NKI 76
- Miljö- och hälsoskydd, NKI 82
- Livsmedelskontroll, NKI 78

Samtliga mätbara myndighetsområdens sammanlagda NKI för serviceområdena:
- Information, NKI 75
- Tillgänglighet, NKI 78
- Bemötande, NKI 80
- Kompetens, NKI 79
- Rättssäkerhet, NKI 76
- Effektivitet, NKI 73

Baserat på Partilles sammanvägda NKI placerar sig kommunen på en fjärde plats bland de tretton medlemskommunerna i Göteborgsregionen och likvärdigt med Härryda och Lerum.

1 - Lilla Edet, NKI 81
2 - Mölndal, NKI 80
3 - Lerum, NKI 76
4 - Partille, NKI 75
5 -Härryda, NKI 74
6 - Ale, NKI 73
7 - Stenungsund, NKI 73
8 - Alingsås, NKI 72
9 - Göteborg, NKI 71
10 - Kungsbacka, NKI 70

Det sammanvägda resultatet för Göteborgsregionens tretton medlemskommuner är NKI 71. Totalt har 2593 företag i GR deltagit i mätningen 2022 med en svarsfrekvens på 46 procent.

Partille kommuns NKI och ranking i tidigare mätningar.
2021: NKI 74, plats 4
2020: NKI 71, plats 7
2019: NKI 76, plats 3
2018: NKI 72, plats 5
2017: NKI 66, plats 9
2016: NKI 65, plats 9

Fakta: NKI-gradering
NKI (nöjd-kund-index) används som nyckeltal för att mäta företagarnas kundnöjdhet inom de sex myndighetsområdena. Minst sju enkätsvar per myndighetsområde krävs för att ett NKI-värde för ett enskilt område. Viktningen av en kommuns sammanvägda NKI påverkas av antalet enkätsvar per myndighetsområde och företagarnas betyg av servicen. NKI-värdet bedöms enligt följande skala:

NKI 80 eller högre - Mycket högt.
NKI 70 till 79 - Högt.
NKI 62 till 69 - Godkänt.
NKI 50 till 61 - Lågt.
NKI 50 eller lägre - Mycket lågt.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.