Lärare nominerade till fint pris


Denny Bågenholm 2023-09-25

Sedan 2002 har Guldäpplet delats ut för att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer.
Bild:Bo Helmersson
Sedan 2002 har Guldäpplet delats ut för att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer.

PARTILLE | Tre lärare från Partille är nominerade till lärarpriset Guldäpplet. Årets nomineringar visar hur professionella lärare och förskollärare har en rik verktygslåda, med traditionella och digitala verktyg.

– Det är med spänd förväntan vi öppnar årets skattkista av nomineringar, säger Peter Becker, juryns ordförande.


Guldäpplet visar hur skickliga lärare använder de verktyg sammanhanget kräver, fångar elevernas intresse och engagemang, utmanar eleverna och utvecklar dem. De förbereder eleverna på en okänd framtid, med kunskap och självkänsla.

– Nomineringarna visar inte minst alla de fantastiska exempel på hur engagerade lärare öppnar dörrar till nya världar och stimulerar eleverna att där erövra både kunskaper och sig själva, fortsätter Peter Becker.

Tre av de nominerade är lärare i Partille kommun. Så här lyder nomineringarna

Marie Stenqvist: "Lärare på vuxenutbildningen, Marie jobbar med vuxna elever på SFI och använder många digitala verktyg för att undervisningen ska bli så effektiv, varierad, kommunicerbar och rolig som möjligt. Hon provar ständigt nytt och är noga med att nyfiket och systematiskt utnyttja resurser som redan finns tillgängliga och utforska okända.

Marie har bland annat varit med i projektet ”Världen finns här” (https://varldenfinnshar.se) där hon bidragit med perspektivet kring människor med svenska som andraspråk och hur digitala lektioner och möten kan genomföras på ett respektfullt och välkomnande vis. Då eleverna är nya i Sverige och är en grupp som aktivt ska integreras i samhället är den digitala kompetensen extra viktig. Det gäller både vilka verktyg och medier som är lämpliga men också dess funktioner språkligt och hur de kan användas för att kommunicera och påverka."

Linnéa Erkmar och Mundhir Hajir:" Lärare på enheten för flerspråkighet. Linnéa och Mundhir tar emot de nyanlända elever som kommer till Partille, kartlägger deras kunskaper och ger dem en fyra veckor lång introduktion innan de börjar i en klass på den skola de blivit placerade. För att göra övergången till klass smidig och ge eleverna så mycket stöd som möjligt använder de en flora av digitala lärresurser och ger eleverna stöd i att använda dem. De kommunicerar med familjerna och bidrar på så sätt till att eleven får goda möjligheter att även använda de digitala resurserna på sin fritid. Linnéa och Mundhir följer sedan eleverna i deras klasser för att säkra upp hur de digitala verktygen integreras och används i klassundervisning på ett effektivt sätt."

Bland de nominerade utser juryn, bestående av tidigare pristagare och partners, tre finalister som presenteras onsdagen den 4 oktober. Prisutdelningen kommer att ske i samband med Guldäpplets Dag, i Stockholm den 26 oktober.

– Det vi ser i år hos de nominerade är, digitalt kompetenta lärare som tänker helhet i elevernas utveckling. Kompetens kopplat till knopp och kropp, hälsa och trygghet. Ett kollektivt tillsammansarbete där vilka framsteg man som elev och lärare åstadkommer ligger i fokus, inte de digitala verktygen, säger Robert Fahlgren, vice ordförande Sveriges Lärare samt Guldäpplets vice ordförande.

Om Guldäpplet
Guldäpplet är en årlig utmärkelse sedan 2002 som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar skolan och undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delande av erfarenheter. Nomineringarna görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Guldäpplet utdelas av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är: Sveriges Lärare, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner, eTwinning, BravoLesson, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, tillsammans med stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

I juryn medverkar de två senaste årens Guldäpplepristagare, tillsammans med företrädare för samtliga partners samt Susanne Kjällander, docent vid Stockholms universitet.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.