Göteborgsvägen stängs av i etapper


Denny Bågenholm 2022-05-16

Göteborgsvägen kommer stängas av i etapper.
Bild:Denny Bågenholm
Göteborgsvägen kommer stängas av i etapper.

På kartan visas de 2 arbetsetapperna på Göteborgsvägen. Orange markering visar etapp 1. Röd markering visar etapp 2 utmed köpgatan. Grön markering visar alternativa vägar under arbetstiden. Svart markering visar kommungränsen i väster.
Bild:Partille Kommun
På kartan visas de 2 arbetsetapperna på Göteborgsvägen. Orange markering visar etapp 1. Röd markering visar etapp 2 utmed köpgatan. Grön markering visar alternativa vägar under arbetstiden. Svart markering visar kommungränsen i väster.

PARTILLE | Våren 2022 genomför kommunen underhållsarbeten på Göteborgsvägen. Vägen ska fräsas, få ny asfaltsbeläggning och linjemålas. Samtidigt utförs underhåll av brunnar, farthinder, refuger och gatsten.


I maj och juni görs underhållsarbete på Göteborgsvägen, från korsningen med Gränsvägen i väster till rondellen vid Stora Ringvägen i öster. Arbetet sker i två etapper. För att minimera trafikstörningar utförs en del arbeten nattetid. Arbetet innebär tillfälligt sämre framkomlighet och medför störande ljud.

Etapp 1 på Göteborgsvägen - Från den 23 maj till den 3 juni.
Arbetena i etapp 1 på Göteborgsvägen (orange markering på bilden) omfattar:
Vägsträckan på Göteborgsvägen från korsningen med Gränsvägen till och med rondellen vid Triumfglassbutiken. Rondellen omfattas också av arbetet.

Vägsträckan och rondellen ska fräsas för att ge grepp åt ny beläggning, asfalteras och linjemålas. Samtidigt utförs underhåll av dagvattenbrunnar utmed vägbanan

- Fräsning och underhåll av dagvattenbrunnar sker nattetid måndagen 23 maj och tisdagen den 24 maj, cirka klockan 20:00-06:00. Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av flaggvakter.
- Asfaltering sker nattetid onsdagen den 25 maj och torsdagen den 26 maj, cirka klockan 20:00-06:00. Under tiden som arbetet pågår är vägsträckan och rondellen avstängda för all fordonstrafik utom för bussar. Fordonstrafiken leds om om via Torpamotet eller Fräntorpsmotet och Gränsvägen till Göteborgsvägen och Sävedalen. Flaggvakter finns på plats för att dirigera trafiken.
- Linjemålning sker dagtid i vecka 22 (30 maj till 3 juni). Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av ljustavlor eller flaggvakter.
- Gång- och cykelpassage flyttas tillfälligt

I samband med underhållsarbetena på Göteborgsvägen flyttas tillfälligt gång- och cykelpassagen över vägen i höjd med Triumfglassbutiken cirka 30 meter öster ut. Hänvisningsskyltar visar alternativ väg för gående och cyklister. Allt enligt ett pressmedelande från Partille kommun.

Etapp 2 på Göteborgsvägen - Från den 16 maj till slutet av juni.

Arbetena i etapp 2 på Göteborgsvägen (röd markering på bilden) omfattar:
Vägsträckan utmed köpmansgatan efter rondellen vid Triumfglassbutiken hela vägen fram till korsningen med Brunnsvägen. Rondellen vid Stora Ringvägen.

För att undvika köer på köpgatan under arbetstiden, uppmanas all fordonstrafik utan ärenden på Göteborgsvägen att välja att köra på Tillfällavägen som löper parallellt med Göteborgsvägen under tiden som underhållsarbetet pågår.

Vägsträckan och rondellen ska fräsas för att ge grepp åt ny beläggning, asfalteras och linjemålas. Samtidigt utförs underhåll av dagvattenbrunnar, farthinder, refuger och gatsten på sträckan.

- Förarbeten sker dagtid från måndagen den 16 maj till fredagen den 27 maj. Trafiken leds förbi arbetena med hjälp av flaggvakter.
- Fräsning och underhåll av dagvattenbrunnar sker dagtid  måndagen den 30 maj och tisdagen den 31 maj. Trafiken leds förbi arbetet med hjälp av flaggvakter.
- Asfaltering av vägsträckan sker nattetid onsdagen den 1 juni, torsdagen den 2 juni och vid behov fredagen den 3 juni, cirka klockan 20:00-06:00. Under tiden som arbetet pågår är vägsträckan avstängd för all fordonstrafik utom för bussar. Fordonstrafiken leds om om via Tillfällavägen. Flaggvakter finns på plats för att dirigera trafiken.
- Asfaltering av rondellen vid Stora Ringvägen planeras att ske nattetid i slutet av juni. Då stängs rondellen tillfälligt av för all fordonstrafik utom för bussar och trafiken leds om. Datum, tider och trafikinformation kopplad till åtgärden publiceras inom kort.
- Efterarbeten och linjemålning sker dagtid från tisdagen den 7 juni till torsdagen den 23 juni. Trafiken leds förbi arbetena med hjälp av flaggvakter.

Tillfälliga gångpassager på Göteborgsvägen
För att kunna fräsa och asfalteravägbanan på Göteborgsvägen, måste stensatta refuger, farthinder och övergångsställen rivas (för att sedan återuppbyggas när beläggningsarbetet utförts). Under arbetstiden kan gångpassager över Göteborgsvägen därför tidvis att behöva stängas av och ersättas med tillfälliga ramper.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_euTipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.