Anders Midby (KD): "Fokus på kärnverksamhet och god ekonomisk hushållning"


Jonas Bengtsson 2022-09-07

Anders Midby (KD) är ledamot i bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och Partillebo AB.
Bild:Pressbild
Anders Midby (KD) är ledamot i bland annat kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott och Partillebo AB.

PARTILLE | Valet närmar sig och med några dagar kvar kollade Lokalpressen läget med Kristdemokraternas Anders Midby som är etta på partiets valsedel i valet till Partilles kommunfullmäktige.


Hur ser din koppling till Partille ut?
– Jag är inflyttad Sävedalsbo sedan drygt 25 år och bor i ett trivsamt men numera något för stort hus.

Hur ser din sensommar ut med att hinna med både arbete och en valspurt?
– Politiskt jobbar jag deltid och sitter i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och Partillebobolagens styrelser. Annars är jag advokat med inriktning på affärstvister och ekobrottmål. Valrörelsen gör att det inte blir mycket tid över till annat, men så är det för många politiskt aktiva just nu.


Hur tycker du samarbetet fungerar mellan partierna i Partille, är det bra klimat i debatterna?
– Partillepolitiken är relativt fri från motsättningar. Vi har självklart olika politiska ingångsvärden men är oftast inriktade på att i god anda lösa de frågor som finns på agendan. Politikernas arbete underlättas dessutom av att kommunen överlag har en mycket kompetent förvaltning med dugliga tjänstepersoner. 

Procentuellt sett är det färre som röstar i kommunalvalet jämfört med riksdagsvalet (fler röstberättigade i lokalvalet) hur kommer man åt fler väljare?
– Om man inte är röstberättigad i samtliga val kan det möjligen påverka engagemanget i de politiska frågorna och benägenheten att rösta. Det är viktigt och bra att delta men samtidigt värt att komma ihåg att rösträtten är just en rättighet och att man inte är skyldig att rösta.

Behöver varje parti en stor enskild fråga för att sticka ut?
– Valstrateger oberoende av parti talar ofta om vikten av att skapa en så kallad konfrontationsyta. Jag har lite svårt att se egenvärdet i det och tror att väljarna egentligen borde vara rätt ointresserade av politiker som medvetet söker strid med andra – och särskilt av sådana som inför valet plötsligt dyker upp som gubben eller gumman ur lådan med en lång rad av vallöften som de inte sagt någonting alls om under de föregående fyra åren. Min egen uppfattning om politik är att det bygger på att vara konsekvent och genomtänkt i det man gör.

Vad är din drivkraft som politiker?
– Jag gick med i Kristdemokraterna på grund av att Stefan Löfven hotade med nyval efter att inte ha fått igenom sin budget i december 2014 och att jag tänkte att jag kunde vara med och dela ut valsedlar eller koka kaffe i valrörelsen. Det blev inget nyval men sedan har jag fortsatt att vara aktiv. Min önskan är att bidra med det jag kan för att vi ska fortsätta att utveckla Partille på ett bra och ansvarsfullt sätt. Det är roligare och intressantare än det kanske låter som och jag skulle rekommendera alla med politiskt intresse att fundera på att bli aktiva i "sitt" parti.

De som tycker att ni inte gör ett bra jobb, vad säger du till dem?
– Det beror helt på vilken fråga det handlar om. Att olika politiker inte varit tillräckligt bra på att "se det komma" är nog rätt uppenbart idag och det finns anledning att ifrågasätta en del beslut som tagits. Men om man är kritisk till politik i allmänhet så kan man ju alltid försöka förbättra den genom att själv engagera sig.

Är det för mycket lagar och förordningar, blir det för komplicerat?
– Jag skulle säga det finns ett problem med överdriven administration i dagens samhälle och att det finns mycket som kan förenklas. Vi blir ibland så upptagna av organisationsfrågor att vi glömmer bort de faktiska resultaten. Det finns många exempel men jag vill inte peka ut någon särskild myndighet eller verksamhet.

Har årets valkampanj varit annorlunda, nu med det ändrade världsläget, högre räntor, inflationen och kriget i Ukraina?
– Energifrågorna har med all rätt kommit att dominera den politiska diskussionen på riksnivå. Folk är oroliga för om de kommer att ha råd att betala elräkningen i vinter och om de kan fortsätta att ha bil. Lokalt har det kanske inte märkts så mycket i valrörelsen men Partille kommer liksom alla andra att påverkas av inflationen och den ökande ekonomiska osäkerheten. Vår kommunala ekonomi är i mycket god ordning men vi kommer att utsättas för påfrestningar och det är viktigt att vi fortsätter att prioritera en långsiktigt god ekonomisk hushållning. 

Hur ser du på samarbetet i Alliansen som börjat "gnissla" då Centerpartiet i bland annat IES-frågan inte röstat med er övriga partier?
 – KD:s samarbete med Moderaterna och Liberalerna har fungerat mycket bra. Vi har dock alla tyvärr haft rätt stora problem med Centerpartiet där man under de gångna fyra åren agerat på ett sätt som liknar vad man gjort i riksdagen och som ligger helt i linje med att Centerpartiet i Partille nu går till val på att man vill ha ett styre där "ytterkantspartierna hålls borta" – ett koncept som vi känner igen och som lett till att Centerpartiet på riksnivå nu de facto utgör en del av ett block med Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna. 

– Efter valet 2018 kom de fyra "allianspartierna" i Partille överens om vilken politik man skulle driva på ett flertal områden och om hur det interna praktiska samarbetet skulle skötas. Den överenskommelsen verkade dock inte bekymra Centerpartiets företrädare särskilt mycket. Man bröt tämligen omgående mot reglerna för hur samarbetet skulle bedrivas och såg inga hinder för att byta sida i olika frågor, utan att ens ha diskuterat med oss andra, alltså även andra frågor än IES. I IES-frågan gjorde Centerpartiet en 180-gradersvändning och gick från att först vara positivt till en etablering, fast i Furulund, till att säga nej när det blev aktuellt att istället sälja en tomt vid Stora Ringvägen i Sävedalen.

– Vad det betyder för ett eventuellt samarbete under nästa mandatperiod återstår att se och självklart beroende av valresultatet. Vi är för egen del inriktade på att Partille även fortsättningsvis ska ha ett borgerligt styre. 

Kostnaderna skenar för invånarna, bränsle, el och mat är enormt dyrt. Kan det inte vara bra att man tvingas till en omställning, att köpa elbil och ändra sitt levnadssätt?
– Omställningen i sig är bra men inte det brutala sätt den nu kan komma att ske på. Folk som inte har råd med elräkningen i vinter kommer inte att ha råd eller hinna att spara så mycket el att ekonomin går ihop. Vad gäller elbilar så redovisade Stockholms Handelskammare i måndags (5 september) beräkningar på att det i vinter kan bli dyrare att ladda och köra elbil än att tanka och köra bensinbil. Det här är inte bra på något sätt och kommer troligen att tvinga fram en hel del mindre bra nödlösningar som vi hade kunnat slippa med en mer genomtänkt politik. 

Vilka är Kristdemokraternas valfrågor inför valet 11 september?
– Först och främst ett fortsatt välfungerande Partille med fokus på kärnverksamhet och god ekonomisk hushållning.
– Vi ser skolan som ett mycket viktigt område och vill prioritera lugn och studiero och god arbetsmiljö för elever och lärare samt bibehålla det fria skolvalet. Vi säger definitivt nej till social ingenjörskonst som exempelvis bussning.
– Vi vill att förtätningen av Partille sker varsamt och att befintliga områden karaktär och gröna miljöer bevaras.
– Vi vill se miljösmarta åtgärder som ger resultat i verkligheten, inte bara symbolpolitik. Exempelvis är välskötta vägar och cykelbanor året runt en viktig fråga om vi tar den gröna omställningen på allvar.
– Ytterligare insatser för våra äldre, inklusive att vi tar steg mot att ge den som fyllt 85 rätt till plats på äldreboende.

Som avslutning, vad skulle du säga till förstagångsväljarna inför höstens val, varför är det så viktigt att rösta?
– Samhället blir alltid vad vi gör det till. Det är lätt att tro att min röst inte spelar någon roll men vi bor i en demokrati och vår möjlighet att påverka är tillsammans med andra. Som väljare bör vi uppskatta det och alltså delta i valet, med respekt för dem som inte delar vår uppfattning.    


Tipsa en vän     Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.