Fem stora risker i semestertrafiken runt midsommar


Denny Bågenholm 2022-06-22

Bild:Freepik

Under sommaren passar många svenskar på att göra semesterresor med bil. De senaste åren har svemester, det vill säga turistande inom landet, varit en ökande trend. Sverige erbjuder många vackra turistvägar, sevärdheter och stränder, men den som ger sig ut på vägarna i sommar bör också tänka på de risker som finns i trafiken.

Tony Gunnarsson, sakkunnig inom trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige, listar fem saker att se upp med på semesterresan.

Dåliga vägar
På semestern rör vi oss ofta på vägar vi annars inte trafikerar. Sommarstugor, campingar och badorter lockar till landsbygden. Detta kommer i många fall innebära att bilisten kör på sämre vägar än vanligt.

I vägunderhållet prioriteras de högtrafikerade vägarna mellan storstäderna, varför många vägar på landsbygden är i dåligt skick. Kör försiktigt och tänk på risken för vattenplaning, grushalka och potthål.

Trötthet
Trötthet är en bidragande orsak i omkring var femte trafikolycka. Under semestern kör vi ofta längre sträckor än vanligt. Långa resor och enformiga trafikmiljöer försämrar koncentrations- och reaktionsförmågan.

Se till att vara utvilad innan du påbörjar resan. Undvik helst att köra på natten. Sträckkör inte utan ta pauser om resan tar lång tid, dela på ratten om ni är fler i bilen som har körkort.

Rattsurf
Trots att rattsurf förbjöds 2018 är fenomenet fortfarande vanligt. I de undersökningar som genomfördes av M Sveriges lokalklubbar 2021 observerades var tjugonde bilist rattsurfa. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar och samtidigt framför ett fordon. Det räcker med att titta bort i två sekunder i 40 km/h för att hinna köra 22 meter utan kontroll.

Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Många använder mobiler och paddor för navigering eller underhållning på semesterresan, men som förare ska du inte röra dessa under färd. Be i stället en medpassagerare hjälpa dig eller stanna på närmsta rastplats.

Vilda djur
Under senare år har antalet viltolyckor ökat kraftigt. Under förra året inrapporterades över 65 000 viltolyckor, det högsta antalet någonsin. På sommaren rör sig många ungdjur i jakt på nya revir. Störst är risken för kollision med rådjur, medan älgolyckor är farligast. Risken för personskador vid en viltolycka med en älg ökar under sommaren.

Vilda djur är ofta som mest aktiva och i rörelse vid gryning och skymning. Var extra uppmärksam vid åkrar, hyggen och sjöar samt där viltstängsel börjar och slutar. Under sommaren kan hög vegetation skymma sikten och göra det extra svårt att upptäcka vilt längs vägarna.

Obevakade järnvägsövergångar
Under 2021 skedde 34 allvarliga olyckor vid järnvägsövergångar och hela 10 personer omkom. Särskilt stor är faran vid de 3 400 obevakade järnvägsövergångarna som saknar bommar, ljus- eller ljudsignaler.

Tänk på att alla passager över järnvägsövergångar innebär en risk. Titta ordentligt åt alla håll innan du passerar, tänk på att tågen kan komma snabbt och ljudlöst. Stanna aldrig på spåret.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Till alla Lokalpressens läsare, njut av semestern, smörj er ordentligt och glöm inte följa Lokalpressen på hemsidan, Facebook, Instagram och Twitter. Den enda tidningen med DINA lokala nyheter helt gratis i brevlådan, på webben, i telefonen, i appen och sociala medier hela sommaren.Tipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.