Utbyggd Torpskola är del av större satsning


Aron Mikael Sik 2023-02-08

Anna-karin Holmgren, projektledare. Ann-Charlotte Jonasson, Rektor. Lilly Bergholm-Fahlström, elev. Viktor Lundblad (M), Rénee Bengtsson (S) och Julius Lincke, Platschef ABCD-bygg tar första spadtaget.
Bild:Tommy Holl
Anna-karin Holmgren, projektledare. Ann-Charlotte Jonasson, Rektor. Lilly Bergholm-Fahlström, elev. Viktor Lundblad (M), Rénee Bengtsson (S) och Julius Lincke, Platschef ABCD-bygg tar första spadtaget.

LERUM | I måndags togs det första symboliska spadtaget för nya delen av Torpskolan. Det är en omfattande om- och utbyggnation som ska göra plats för 150 nya elever i den F-9 skola som blir resultatet.

 

En stor klunga elever har samlats vid spadtagsceremonin där representanterna för den politiska majoriteten Viktor Lundblad (M) och Renée Bengtsson (S), skolledningen, kommunen och byggentreprenören medverkar.
– En bra skolgång är avgörande för välståndet i kommunen. Men framför allt är det avgörande för varje elevs möjlighet att skapa sig ett gott liv. Skolan är det skarpaste verktyget för att bygga sig de bästa möjligheterna inför framtiden. Men en levande skola är inte bara en källa till ökad kunskap, det är också gemenskap, samarbete, lek, fostran, mognad och vänskap, säger Viktor Lundblad (M).

Planerna på att bygga ut Torpskolan går tillbaka till 2016 då kommunstyrelsen fattade beslut om att förvaltningen skulle sondera terrängen för att bygga ut till F-9 skola. Projektet är en del av en större satsning att skapa 600 nya skolplatser utspritt på Torpskolan, Norra Hallsås, Stenkulan i Stenkullen samt utbyggnad av Berghultsskolan i Floda. Redan under sensommaren påbörjades grundarbetet och byggföretaget ABCD-bygg har pålat under vintern, vilket platschefen Julius Lincke skojar om störde skolans Luciafirande.

Vad är det då som byggs nu? Det är en tillbyggnad med lektionssalar, grupprum, kapprum, lärarrum, fullstor idrottshall (dock utan läktare) med tillhörande omklädningsrum och förråd samt utemiljö på en del av byggnadens tak. Skolan var från tiden den byggdes och många år framåt en högstadieskola men kom att innefatta årskurs 6.
– Den här bilden förändras nu och Torpskolan blir en F-9 skola inom några år, det innebär att vi kommer ha elever från 6 till 16 år här på skolan. Det finns stora fördelar med en sådan lång tid av lärande på sammas skola, inte bara kunskapsutveckling utan framförallt vad gäller ökad trygghet och trivsel, säger rektor Ann-Charlotte Jonasson.

Just att större skolor med många elever skulle vara tryggare har ifrågasatts, där skolan och skolgårdsmiljön kan upplevas som rörig och hotfull. Det är dock en argumentation Viktor Lundblad (M) inte köper.
– Vi har lång erfarenhet av F-9 skolor, både i Gråbo och Stenkullen, och har sett positiva effekter. Vi ser inga tecken på större otrygghet utan tvärtom en lugnare och mer hänsynsfull skolmiljö, där man hjälps åt. Det har också visat sig att kontakt mellan åldersgrupperna är en fördel för att främja gemenskap och hänsyn, säger han.

Det finns stora samordningsvinster med större enheter, menar politikerna. Fler elever kan dela på gemensamma ytor som måltidsmiljöer, specialsalar och gymnastiksal. En större personalstyrka ger mer flexibilitet och är mindre sårbar för sjukskrivningar. Det är lättare att rekrytera och behålla kompetens på större skolor och därmed säkra kvaliteten i verksamheten. Dessutom menar man att en större konkurrenskraftig skola ger fler möjligheter till vidareutveckling och inspiration mellan lärarna vilket också gynnar eleverna, menar man.

Vad kostar då kalaset och när ska det stå klart? 194 miljoner i byggnadskostnader tillsammans med drift- och underhållsåtgärder för ytterligare 24 miljoner gör att notan slutligen landar på 218 miljoner. På Torpskolan går idag 630 elever och när den nya tillbyggnaden, som beräknas vara klar under senhösten, vintern 2024, ska skolan ha en kapacitet för 750 elever.
– Det behövs fler skolplatser i Lerums kommun. Det är ett gott tecken på ett levande samhälle och att det är med glädje som Renée och jag kan medverka idag och ta det första spadtaget till en ny F-9 skola, det är ett tecken på den framdrift som finns i kommunen, säger Viktor Lundblad (M).

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.