Styret monterade ner politisk skylt: ”Det är en ambitionshöjare”


Aron Mikael Sik 2023-01-17

Viktor Lundblad (M) och Renée Bengtsson tog farväl av visionsskylten . Framöver ska man arbeta efter Agenda 2030.
Bild:Tommy Holl
Viktor Lundblad (M) och Renée Bengtsson tog farväl av visionsskylten . Framöver ska man arbeta efter Agenda 2030.


Medarbetare från Lerums kommun monterade i går ner och forslade bort den gamla visionsskylten.
Bild:Tommy Holl
Medarbetare från Lerums kommun monterade i går ner och forslade bort den gamla visionsskylten.


LERUM | Skylten med målen i Vision 2025 togs ner i går på uppdrag av majoritetens två kommunalråd Viktor Lundblad (M) och Renée Bengtsson (S). Visionen har ersatts av Agenda 2030 som ska genomsyra hela det politiska arbetet i Lerums kommun.

– Det handlar om att vi ska bredda oss inom hållbarhetsarbetet för att på ett bättre sätt arbeta även med ekonomisk och social hållbarhet, hävdar de.


 

Den skylt som sedan styrdokumentet Vision 2025 antogs 2009 har suttit på kommunhusets fasad med de olika lokala målen i styrdokumentet Vision 2025 – Sveriges ledande miljökommun. Skylten har bestått av ett ”visionspussel” med olika delmål som kommunen tagit i visionens anda.

– Just när det gäller Agenda 2030 är vi väldigt överens i majoriteten, det är nog de andra partierna i fullmäktige som har velat behålla Vision 2025. Men vi står inför andra utmaningar, vi behöver vara mer ambitiösa och renodla våra politiska målsättningar, säger Viktor Lundblad.

Kommunfullmäktige beslutade redan i mars 2021 att använda Agenda 2030 som språk, verktyg och ramverk för prioritering i budget, verksamhetsplan och annan styrning. Det innebär bland att styrdokumentet kommer att uppdateras för att genomsyras av Agenda 2030. Styrdokumentet innehåller FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling som också den tidigare regeringen har bestämt att Sverige ska vara delaktiga i. Sveriges kommuner och regioner, SKR, stödjer kommunernas och regionernas arbete med målen. Kommunerna och regionerna har ett ansvar för genomförandet av de globala målen.

– Nu när vi börjar implementera våra strategiska dokument så är det mot bakgrund av Agenda 2030, det blir snurrigt att samtidigt ha kvar Vision 2025, vi ville renodla och få ett tydligare fokus i hållbarhetsarbetet, säger Viktor Lundblad.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.