Ny öppning för sträckan Göteborg - Borås


Denny Bågenholm 2023-10-26

Nu öppnar regeringen för att åter bygga sträckan mellan Göteborg och Borås med stopp på Landvetter flygplats.
Bild:Pressbild
Nu öppnar regeringen för att åter bygga sträckan mellan Göteborg och Borås med stopp på Landvetter flygplats.

HÄRRYDA | Idag har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att återstarta arbetet med sträckan Göteborg-Borås. Syftet med uppdraget är att planeringen ska resultera i åtgärder som framför allt förbättrar förutsättningarna för arbets- och studiependling i regionen.

 

Järnvägsutbyggnaden Göteborg-Borås knyter också Sveriges näst största flygplats Göteborg-Landvetter Airport närmare de båda städerna, vilket gör att Västsveriges attraktionskraft för
företagsetableringar ökar betydligt. Vår region är, och ska även i framtiden vara en tillväxtmotor. Regeringens beslut stärker förutsättningarna för detta.

– Det är positivt att regeringen har noterat den breda enighet som råder i Västsverige angående sträckan Göteborg-Borås. Det understryker regeringens engagemang för att ta hänsyn till åsikterna från kommuner, regionen och andra västsvenska aktörer när det gäller att främja infrastrukturutveckling och resmöjligheterna längs en av Sveriges mest trafikerade pendlingssträckor, säger Lars Holmin (M), vice ordförande regionstyrelsen i en pressrelease.

Behovet av en järnvägsutbyggnad på sträckan Göteborg-Borås har av flera aktörer lyfts fram under decennier. Det finns nog få exempel på infrastrukturprojekt som är bättre lämpade när det kommer till att påvisa fördelarna med en regional arbets- och studiependling framför de mångfalt dyrare höghastighetsbanorna, som i detta fall hade resulterat i färre stopp för kommuner längs stråket.

– Regeringen gör en viktig bedömning av godstrafikens centrala roll i regionen och dess tätt sammankopplade relation med inte bara Sveriges, utan också Nordens största hamn i Göteborg. Denna prioritering understryker regeringens åtagande att stödja och främja den betydande godshantering som är nödvändig för såväl regional som nationell ekonomisk tillväxt, samtidigt som den förstärker Göteborgs position som en vital knutpunkt för den svenska handeln, fortsätter han.

Även Johan Trouvé, vd för Västsvenska Handelskammaren är glad över dagens beslut.
– Det är positivt att regeringen prioriterar tågresandet och påpekar vikten av att byggnationen ska komma i gång snabbt, säger han.

Regeringen är tydlig med att den budget som tidigare satts på 44 miljarder kronor ska hållas. Sett över de senaste fem åren är den årliga kostnadsökningstakten för järnvägsinvesteringar ca sex procent. Varje års fördröjning ökar alltså investeringskostnaden.

– Vi är glada över dagens besked men uppmanar regeringen och Trafikverket att starta arbetet så snabbt som möjligt. Under det gångna året har kostnaderna ökat med sex procent, till 46,6 miljarder kronor. Det går inte att spara pengar genom att skjuta upp ett nödvändigt projekt, fortsätter Johan Trouvé.

Nästa steg är att bestämma vilken plan som ska genomföras och det gäller att regeringen är proaktiv.

– Kommunerna i stråket, regionen och Trafikverket måste enas om järnvägens exakta dragning och utformning. De måste också enas kring hur eventuella ändringar från Trafikverkets förslag från i somras ska finansieras. Om de inte når full enighet måste regeringen sätta ner foten. Nu gäller det att Trafikverket tar vid och visar sin förmåga att genomföra stora projekt inom budget och utan förseningar, säger Johan Trouvé. Han fortsätter:
– Vi ska inte heller glömma att arbetsmarknadsregionen sträcker sig längre än Borås - den bör också fortsätta österut mot Jönköping och Linköping. Detta beslut är en viktig del i att främja tillväxt och ökad rörlighet i Västsverige, men vi vill också se enklare pendlingsmöjligheter över hela Götaland.

– Vi hoppas nu att processen påskyndas så mycket som möjligt och att det första spadtaget snart kan tas. Den nya järnvägen kommer ge stor positiv inverkan för alla pendlare och för vår region, säger Johan Trouvé avslutningsvis.

– Det är glädjande för Västsverige att projektet med sträckan Göteborg-Borås kan påbörjas. Projektet stärker regionens och landets infrastruktur samtidigt som den bidrar till att skapa bättre möjligheter för ett gott liv, att kunna driva företag och trygghet i att kunna bilda familj oavsett var man bor, avslutar Lars Holmin.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.