Kyrkovalet: Skallsjö församling


Jonas Bengtsson 2021-09-16

Skallsjö kyrka i Floda.
Bild:Kerstin Parker
Skallsjö kyrka i Floda.

LERUM | I Skallsjö församling ställer tre nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige den 19 september: Sverigedemokraterna, Kyrkans Väl i Skallsjö församling och Arbetarepartiet – Socialdemokraterna. Så här har de svarat på Lokalpressens fyra frågor inför kyrkovalet.Sverigedemokraterna

Berätta, vilka är ni?

Sverigedemokraterna i Svenska kyrkan är en nomineringsgrupp som varit engagerad i kyrkan sedan kyrkovalet år 2001, då fick vi två mandat i kyrkomötet. Idag har vi 23 mandat och sitter i kyrkostyrelsen. För oss som kandiderar till kyrkofullmäktige värnar en kyrka som skall vara aktiv och levande för alla. För oss har kyrkan en viktig roll i vårt samhälle och vi vill arbeta för att våra lokala församlingars arbete skall bli mer synligt och framträdande.


Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Under en lång tid har samhället utvecklats åt fel håll. Många med oss upplever en destruktiv utveckling med ökad otrygghet och våld i samhället. Kyrkans roll har aldrig varit viktigare men dessvärre har även kyrkan använts som en spelare för politik och maktspel vilket är djupt tragiskt. Därför arbetar vi hårt för att kyrkan som bärare av den kristna tron, traditioner och kultur skall få vara fredad från politisk påverkan. För vår nomineringsgrupp är den kristna tron grunden för vårt arbete i Svenska kyrkan.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

I kyrkans alla tre instanser, kyrkomöte, stift och församling är det viktigt att Sverigedemokraterna finns representerade. Vi vill se till att de beslut som tas är för kyrkans bästa. Det gäller inte minst i kyrkofullmäktige där många viktiga beslut tas om kyrkans roll på vår ort. Vi vill att ekonomin och kyrkans arbete i Lerum skall förvaltas på bästa sätt.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Vår erfarenhet är att våra församlingar har ett fungerande och bra arbete. Dock har pandemin inneburit prövningar för våra verksamheter på olika sätt. Inte minst för våra äldre som drabbats hårt av isoleringen. Att återgå till ordinarie arbete samtidigt som positiva effekter av digitaliseringen skall finnas kvar kommer ligga i församlingarnas prioritering. Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission är grunden för arbetet framöver.


Kyrkans Väl i Skallsjö församling

Berätta, vilka ni är?

Vi är det politiskt obundna alternativet. Vi tycker inte att partipolitik hör hemma i kyrkan utan vill bygga en församling med Kristus i centrum, där partipolitiken lämnas vid kyrkporten. Kyrkans Väl arbetar för att alla som finns i vårt område skall få del av församlingens verksamheter. Vi är aktiva församlingsmedlemmar som brinner för att utveckla våra verksamheter. Allt ifrån gudstjänstliv till barnverksamheter, konfirmationsundervisning, musikverksamheter, skötsel av fastigheter, promenadgrupper, integrationsarbete och inte minst församlingens diakonala arbete. I vår kyrka är trösklarna låga och taket högt. Alla ska känna sig välkomna att dela vår kristna gemenskap.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

I vår församling gläds vi åt mångfalden och möter varandra med respekt, oavsett var vi kommer ifrån, politiska åsikter eller sexuell läggning är vi alla välkomna. Gudstjänsten är kyrkolivets centrum. Vi talar tydligt om Jesus och möter människors andliga längtan genom att erbjuda engagerande gudstjänster där vi tillsammans får möta Guds ord och hämta kraft till våra liv.

Varför skall man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Vi vill bygga en levande kyrka som leds av engagerade församlingsmedlemmar!

Gudstjänsten är församlingens centrum. Utifrån den vill vi erbjuda verksamheter för att möta den kristna tron på ett inspirerande sätt.

Våra konfirmander ska ges möjlighet att möta kyrkan i världen genom konfirmandresor. Vi vill erbjuda gammal som ung möjligheter till vidare undervisning i kristen tro.

I missionsbefallningen har vi ett ansvar att sprida ljus i världen. Vi vill i samarbete med lokala kyrkor och organisationer stödja den kristna kyrkan i världen.

Det diakonala arbetet är en hörnsten i vår verksamhet. Även om detta viktiga arbete ofta sker i det fördolda ska det diakonala uppdraget göras synligt i församlingen.

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?

Hur kan vi få fler medlemmar att hitta till kyrkan? Vi vill verka för att fler frivilliga ska vilja engagera sig i och känna glädjen i församlingsarbetet. Vår diakoni, mission och ekumenik kan på olika sätt verka för att bygga Floda och Tollered till en trygg plats där vi jobbar mot segregation och utanförskap. Vi vill verka för att vår positiva utveckling i antal dop och konfirmationer ska fortsätta och öka ytterligare.

Våra verksamheter ska tilltala alla. Alla ska kunna hitta sin plats i församlingens undervisning, musikundervisning, körverksamheter, och frivilliga arbeten. Utveckling och vård av kyrkogården, våra byggnader och vårt kulturarv är alltid viktiga frågor i vårt arbete.


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Berätta, vilka är ni?

Vi socialdemokrater värnar om en öppen folkkyrka präglad av alla människors lika värde. Det är viktigt att rösta i kyrkovalet för stöd till människovärdet och öppenheten. Att vår kyrka blir en öppen plats för alla. Det finns krafter som vill förändra Svenska kyrkan i grunden.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

Kyrkan ska finnas till för alla i församlingen och erbjuda ett rikt gudstjänstliv. Vi måste verka för att fler ungdomar blir engagerade och lägga kraft på bra diakoniarbete och musikarbete. Kyrkan är en stor arbetsgivare (22 000 anställda) och ska sträva efter att bli en av Sveriges bästa arbetsgivare och kräva schyssta villkor. För att skapa en öppen och demokratisk folkkyrka för alla måste man vara ett föredöme även på arbetsmarknaden, då är det viktigt att utbilda för en bättre arbetsmiljö.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

En av huvudfrågorna för oss socialdemokrater är att förstärka och utveckla det sociala arbetet inom Svenska kyrkan. När välfärden inte räcker till ska kyrkan snabbt vara på plats när människor behöver stöd. Barn- och ungdomar ska aldrig behöva betala för att delta i kyrkans verksamhet. Även den internationella missionen, och det internationella biståndet, måste fortsätta att utvecklas. Svenska kyrkans insatser ska vara både akuta och hjälpa människor i nöd, liksom långsiktigt stödja arbetet för allas lika rätt och värde. Vi menar att Svenska kyrkan ska stå upp för de mest utsatta, oavsett var i världen.

Svenska kyrkan handlar upp varor och tjänster för mer än en miljard kronor om året. Vi menar att det ska vara självklart att Svenska kyrkan alltid kräver schyssta villkor vid upphandlingar. För att verkligen kunna skapa en öppen och demokratisk folkkyrka för alla så måste man vara ett föredöme även på arbetsmarknaden.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?

Din röst för en öppen och demokratisk folkkyrka är viktig! Till stöd för våra idéer om en öppen och demokratisk folkkyrka, om alla människors lika rätt och värde och om att Svenska kyrkan ska vilja bli Sveriges bästa arbetsgivare. Du som har fyllt 16 år och är medlem i Svenska kyrkan får rösta. Glöm inte att gå och rösta och påminn familj, släkt, vänner och bekanta att också gå och rösta! Läs mer om vår politik på Socialdemokraterna i Svenska kyrkans hemsida.


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.