Kyrkovalet: Lerums församling


Jonas Bengtsson 2021-09-16

Lerums kyrka.
Bild:Peter Ebbesson/Svenska kyrkan
Lerums kyrka.

LERUM | I Lerums församling ställer två nomineringsgrupper upp i valet till kyrkofullmäktige: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna och Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Så här har de svarat på Lokalpressens fyra frågor inför kyrkovalet.


Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
 (POSK)

Berätta, vilka är ni?

POSK i Lerums församling är en lokalförening under Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan. Vår nomineringsgrupp består av en salig blandning människor som har engagemanget för kyrkan och församlingen gemensamt.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

För oss är det viktigt att församlingen är öppen, inbjudande och välkomnar alla, vem du än är och var du än bor. Att kyrkans mötesplatser har högt i tak där vi kan dela varandras tankar kring Jesus och växa i tro tillsammans. En kyrka där vi ser varandra som möjligheter trots olikheter.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

Man ska rösta på oss för att vi representerar en bredd av Lerumsborna och våra kandidater utgår från sitt engagemang i kyrkan, alltså ingen partipolitisk påverkan av församlingens verksamheter. Vi sätter Jesus i centrum för vårt arbete!

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?

För POSK i Lerums församling är det viktigt:

Att utveckla gudstjänstlivet och erbjuda mötesplatser där alla känner sig trygga och välkomna.

Att kyrkans verksamheter anpassas efter närområdets behov.

Att församlingen är närvarande i samhället. Ökad samverkan med skolan för att ge barn och unga en tydlig och trygg plats i församlingen.

Att ge fler utrymme och möjlighet att bidra till exempel genom ideellt arbete och musicerande.

Vi vill också att församlingen tar sitt globala ansvar för människor och miljö samt att vår församlings internationella arbete utvecklas så att vi bidrar aktivt för den världsvida kyrkan.Arbetarepartiet – Socialdemokraterna
Berätta, vilka är ni?

Vi är socialdemokrater som tror på en öppen och demokratisk kyrka. Vi är företrädare för socialdemokratisk kyrkopolitik och vill ta ansvar att så långt som möjligt genomföra de mål som finns med i vårt socialpolitiska program. Vi är kyrkopolitiker som i hög utsträckning vill hantera de yttre förutsättningarna som handlar om personalfrågor, byggnader, ekonomi och andra uppgifter som kan vara utvecklande och förvaltare. Vi vill tala om Svenska kyrkans lära och våra inre drivkrafter till engagemang.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?

En socialt hållbar kyrka i hela världen. Kyrkan skall finnas till och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Att föra en ständig kamp mot diskriminering. För att vi socialdemokrater vill ha en stark och trovärdig kyrka. Vi vill utveckla kyrkan. Vi socialdemokrater vill stärka det diakonala arbetet för att bryta människors ensamhet och isolering. Socialdemokratin vill främja Svenska kyrkans roll i civilsamhället. Vi tror att vi tillsammans kan vårda miljön och klimatet. Att främja arbetet med utbildning och kompetensutveckling för att motverka diskriminering.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?

För oss handlar det om synen på människor. För att vi tycker att kyrkan är en viktig del av samhället. Vi tycker att det är angeläget att du och alla andra som tror på öppenhet och demokrati röstar på oss i kyrkovalet på så sätt kan vi då fortsätta att se till att Svenska kyrkan utvecklas som en öppen och demokratisk kyrka. Kampen för demokratin måste alltid fortsätta. Man blir aldrig färdig.

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?

Hållbarhetsfrågor och klimatet. Underhållsarbete i Lerums kyrka, kyrkan behöver renoveras. Vi behöver exponera mer begravningsmark i Lerum. Utveckla verksamheten med ungdomar och vårt diakonarbete i församlingen.


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.