Kritik för bristande medicinsk vård


Denny Bågenholm 2023-01-20

Lennart Pettersson, enhetschef på IVO.
Bild:Pressbild
Lennart Pettersson, enhetschef på IVO.

LERUM | IVO riktar kritik mot Lerums kommun för bristande medicinsk vård vid kommunens SÄBO. – Alla i Sverige ska kunna lita på att de får en god och säker vård genom hela livet, säger Lennart Pettersson.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför en nationell tillsyn över den medicinska vården på särskilda boenden för äldre (SÄBO). IVO har granskat och genomfört dataanalyser av journaler från SÄBO i Sveriges kommuner samt gjort enkätundersökningar bland patienter, anhöriga och personal. Under hösten 2022 och våren 2023 fortsätter IVO tillsynen genom inspektioner och beslut för respektive kommun.

– Utifrån den journalgranskning och genomgång av enkäter som genomfördes kunde IVO konstatera att ingen av de granskade kommunerna till fullo uppnår de krav som gäller för vården vid SÄBO. Generellt kan IVO konstatera att lägstanivån av vården på SÄBO är oacceptabelt låg. Nu genomför IVO fysiska inspektioner med syfte att åstadkomma en förbättrad vård på SÄBO där äldre ges en trygg och säker vård, säger Lennart Pettersson, enhetschef på IVO.

IVO har under hösten genomfört en fysisk inspektion i Lerums kommun. Nu har myndigheten fattat ett beslut om de brister som finns inom SÄBO i kommunen. IVO har konstaterat följande brister:
- Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften och behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning.
- Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk.
- Det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.
- Brytpunktssamtal genomförs inte alltid av läkare och läkemedelsbehandling vid livets slutskede påbörjas ibland utan kontakt med läkare.

– Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt. Då kommunen har ansvaret för den medicinska vården inom SÄBO upp till sjuksköterskenivå, är det också kommunen som bär ansvar för att bristerna åtgärdas, säger Lennart Pettersson, enhetschef på IVO.

Lerums kommun ska senast den 13 februari 2023 redovisa till IVO vilka åtgärder man avser vidta med anledning av IVO:s beslut.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.

 


Tipsa en vän Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.