Förnyad samverkan mellan polis och kommun


Denny Bågenholm 2022-11-30

Undertecknad samverkansöverenskommelse mellan polis och Lerums kommun. På fotografiet finns från vänster Johan Lundberg, lokalpolisområdeschef, Anders Hultén, säkerhetschef, Conny Holm, kommunpolis, Alexander Abenius, ordförande KS, Åsa Qvist Ek, näringslivschef och Gull-Britt Eide, kommundirektör.
Bild:Lerums Kommun
Undertecknad samverkansöverenskommelse mellan polis och Lerums kommun. På fotografiet finns från vänster Johan Lundberg, lokalpolisområdeschef, Anders Hultén, säkerhetschef, Conny Holm, kommunpolis, Alexander Abenius, ordförande KS, Åsa Qvist Ek, näringslivschef och Gull-Britt Eide, kommundirektör.

LERUM | Nu har en ny samverkansöverenskommelse mellan Lerums kommun och lokalpolisen skrivits under. Det gemensamma målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Lerums kommun.


Bland de prioriterade områdena finns välfärdbrott, narkotikasituationen och att motverka rekrytering av unga till kriminella nätverk. Den nya samverkansöverenskommelsen gäller för 2023–2026. Syftet är att samordna resurser för att nå det övergripande målet, att minska brottsligheten och öka den upplevda tryggheten.

– Trygghetsfrågorna har varit prioriterade under fyra års tid och kommer också vara det under den kommande mandatperioden. Polisen är en otroligt viktig part för både trygghet och säkerhet, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande.

Viktigt för näringslivet
I samverkansöverenskommelsen lyfts polisens och kommunens långsiktiga arbete med föreningsliv, civilsamhälle och näringsliv fram för att minska brottsligheten.

– Säkerhets- och trygghetsfrågor är viktiga för företagare. Det är angeläget att de anmäler brott så att det blir synligt när det sker, säger Åsa Qvist Ek, näringslivschef.

– Näringslivet ska veta att vi bryr oss om dem och det är bra att vi har med dem som en tydlig länk i överenskommelsen. Nu ser vi att det sker stölder av verktyg och drivmedel. Vi grep nyligen dieseltjuvar, säger Johan Lundberg, lokalpolisområdeschef.

Tre prioriteringar
Utifrån det nuvarande läget prioriteras tre områden, välfärdsbrott, narkotikasituationen och att motverka rekryteringen av unga till kriminella nätverk. Välfärdsbrott är till exempel bedrägerier mot Försäkringskassan och socialtjänsten. De stjäl pengar från det allmänna, den gemensamma välfärden, säger Johan Lundberg och fortsätter.

– Vi vet att det finns narkotikabruk i kommunen. Vi har gjort flera tillslag de senaste veckorna där vi gripit folk och gjort beslag.

Grunden för framtiden
Johan Lundberg berättar att de ser aktörer i kommunen som kommer från kriminella nätverk i Göteborg. De rekryterar ungdomar som springpojkar för att sälja narkotika.

– Etablerade kriminella nätverk verkar i kommunen, men de ska aldrig få bita sig fast.

Johan Lundberg avslutar med att säga att kommunen aldrig ska bli ett utsatt område. Där är samverkansöverenskommelsen grunden till att vi aldrig hamnar där. Skriver Lerums kommun på sin hemsida.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.