Svar till ”Inför naturreservat vid Björnåsberget”


Marith Hesse 2022-09-09


Visst har vi härlig natur i kommunen, och det är viktig för oss att det finns skyddade grönområden i vår närhet, därför har vi gett ett uppdrag till kommunen om hur man långsiktigt kan bevara biologisk mångfald och skydda natur för rekreation och friluftsliv i enlighet med det rödstreckade området i bilden nedan. Detta kan leda till antingen en uppdatering och utvidgning av den gamla områdesplanen från 1987 för Kåsjöns friluftsområde alternativt att ett större naturreservat bildas. Vi tycker att det är viktigt att över tid kunna bevara rådighet för att kunna underhålla och förbättra befintlig infrastruktur (exempelvis ledningar, stigar, cykelvägar) i området. Då kommunen inte äger all mark i området så ingår även i uppdraget att initiera en formell diskussion med markägarna.
Så uppdraget finns, men man har än så länge inte kommit så långt i det då man fått prioritera arbetet med bildandet av det statliga naturreservatet Maderna-Högaråsen.
 
Marith Hesse (M)

Tipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.