Partille ger bort LSS pengar till andra kommuner


Göte Dammare 2023-11-23

Medan de flesta kommuner klagar på att pengarna inte räcker finns det sådana som delar generöst med sig till andra kommuner! 52,6 miljoner har Partille kommun lämnat över till andra kommuner från 2019 och framåt.

 

Under denna period kvalade Partille in som en av de kommuner som sparat mest på sin egen LSS-verksamhet. Nedskärningar som drabbade kommuninvånare med behov av LSS-insatser, en av de mest sårbara och fattiga grupperna i samhället.

Hur kan det bli så att nedskärningar i en kommun kommer andra kommuner till godo? Jo LSS har ett eget statligt utjämningssystem. Enligt lag finns det en gemensam standard som skall vara riktmärke för hur mycket kommuner bör spendera respektive spara på sin LSS-verksamhet. 
Syftet med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och regioner att tillhandahålla LSS- service oberoende av skattekraft och kostnader som inte går att påverka.

Varför betalar Partille kommun en utjämningsavgift?
 Om kommunens standardkostnad per invånare är lägre än rikets standardkostnad per invånare, måste kommunen betala en utjämningsavgift. Denna debiteras två år senare. Komplicerade uträkningar ligger till grund för detta utjämningssystem som inte är känt av alla.

I Partille Kommuns fall fick man fram till 2017-18 utjämningsbidrag med 6-7 miljoner per år. Vid den tidpunkten startade drastiska nedskärningar av LSS-bostädernas personaltimmar med 40% samtidigt som hela vårdupplägget ändrades med att färre vårdare skulle springa från den ena brukaren till den andra, ett alla-på-alla-system.

Minskning av personal och övriga strukturella försämringar genomfördes utan information till de som drabbades vilket är ett brott mot LSS lagstiftnigen.
Förändringarna har lett till att kommunen ligger i topp när det gäller billig LSS-verksamhet men samtidigt måste den betala straffavgift till andra kommuner.

Hur kan en kommun straffa sina egna funktionshindrade invånare för att sedan ge bort resurser till andra kommuner som har en väl fungerande LSS verksamhet?

GÖR RÄTT.

Göte Dammare
Ordförande FUB PartilleTipsa en vn Skriv utAnnons


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.