Hur kommer skolan att drabbas?


Katarina Bosetti Kristoffersson 2023-04-28


 

Vi visste redan i höstas att läget skulle försämras kraftigt. Trots det prioriterade regeringen och Sverigedemokraterna bort åtgärder som skulle kunna rusta Sverige för krisen. Vårbudgeten var deras chans att göra om och göra rätt, men de tog den inte. Regeringen låter barnen betala för krisen och det kommer att märkas i kommunen


Socialdemokraterna satsade dubbelt så mycket som regeringen på generella statsbidrag till kommuner och regioner i höstbudgeten. Socialdemokraterna föreslog totalt 20 miljarder, varav 12 miljarder var generella statsbidrag och 8 miljarder var riktade statsbidrag. Det är inte bara hushållen som drabbas av kostnadsökningarna. Det gäller välfärden också. Sjukvården, skolan och omsorgen kan inte användas som krockkudde för att klara krisen.

Genom ytterst begränsade resurser som regeringen skjuter till välfärden i budgeten för 2023 kommer många kommuner och regioner i praktiken att tvingas skära ner på grund av de ökade kostnaderna. Frågan är om Partille kommer vara en av kommunerna som tvingas säga upp välfärdsarbetare pga. låg skattesats och en oansvarig regering? Vilka kommer då drabbas? De redan stora barngrupperna? Personalen inom förskola och grundskolan? Elevhälsan i en tid då den psykiska ohälsan ökar? Eller den öppna förskolan?

Välfärden står inför ett stålbad. Det är oacceptabelt. I tuffa tider behöver välfärden säkras. Så gjorde vi under coronapandemin. Så behöver vi göra igen. Utbildning är nyckeln till arbete, ger möjlighet att forma det egna livet och att bidra till vårt gemensamma samhälle. Alla barn ska därför ges förutsättningar att klara skolan. I detta ingår att varje barn och elev ska få det stöd hen behöver och det ställer i sin tur krav på god personaltäthet.

Vi socialdemokrater vill därför öka grundbemanningen inom förskolan och i de lägre åldrarna. Anställa mer lärarstödjande personal, för att lärarna ska kunna fokusera på undervisningen Skolan ska vara till för alla och de pengar som går till skolan ska användas till skolverksamhet. Vi säger därför nej till vinstdrivande fristående skolor i kommunen. Den psykiska ohälsa som ökar bland unga är en av våra större utmaningar som vi socialdemokrater vill satsa särskilt på att motverka, varvid utökningen av elevhälsan är en av våra viktiga prioriteringar.

Vi vill skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle på riktigt!
Katarina Bosetti Kristoffersson, Per-Axel Persson, Parmida Mashhadi och Viktor Orlic Socialdemokraterna i Partille.


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Annons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.