Med ny översiktsplan kan idrottsplats bli höghus


Lena Holmberg 2023-02-07

Härryda kommuns informationsvideo om översiktsplanens samrådsfas inleds med en vy över Massetjärn och idrottsplatsen. En utgångspunkt i den nya planen är att koncentrera bebyggelseutvecklingen till 1 km från stationen, vilket i Mölnlycke bland annat inkluderar området runt Massetjärn. Här har kommunen redan för många år sedan styckat av tomter för kunna bygga ännu fler flervåningshus, vilket man kan se i kart-appar.

 

Att bygga tätare är ett led i att bygga klimatsmarta och hållbara samhällen, där fler personer kan dela på service och transporterna minskar. Många stadsplanerare utgår idag från 15-minutersstaden som modell, där man ska kunna tas sig mellan bostad-arbete-service genom att gå eller cykla i max 15 minuter. Så kommunens strategi ligger helt i linje med annan utveckling i Sverige och internationellt.

Men vad händer med föreningarnas möjligheter att nyttja anläggningar och grönområden när samhället förtätas? Hur säkerställer vi en kontinuerlig dialog mellan föreningar och kommun som också utforskar möjligheter? 2021 hölls en digital medborgardialog kring Massetjärnsparken för att se hur platsen kan utvecklas framöver. Hundratals invånarförslag kom in men föreningarna adresserades inte som målgrupp, varken enskilt eller i grupp.

Därmed missade kommunen att ta vara på föreningarnas kunskap och engagemang i att samskapa det offentliga rummet. Du och din förening har möjlighet att göra era röster hörda vad gäller översiktsplanen fram till 17 mars. Ta den!  Lena Holmberg


Kommentera Tipsa en vän Skriv ut


Annons

Egen annonsera b

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.