Stärkt ekonomi för många kommuner – så klarar sig Härryda


Denny Bågenholm 2022-07-11

Det ser bra ut för Härrydas ekonomi.
Bild:Wesley Tingey / Unsplash
Det ser bra ut för Härrydas ekonomi.

Kommunalskatten i Härryda.
Bild:Newsworthy
Kommunalskatten i Härryda.

HÄRRYDA | Härryda är, enligt SKR:s definition, en så kallad pendlingskommun nära storstad. Jämfört med andra kommuner i samma grupp är Härrydas skattesats förhållandevis hög. Enligt en undersökning från Newsworthy.

Lägre kommunalskatt i kommunen
Den kommunala skattesatsen i Härryda ligger i dag på 20,50 procent, vilket är lägre än i slutet på förra mandatperioden (20,62 procent). Härryda är därmed en av 62 kommuner som avslutar mandatperioden med lägre skattesats än 2018. De allra flesta kommunerna har samma skattesats i dag som i slutet av den förra mandatperioden.

– Den här perioden har vi bara sett mindre förändringar i av kommunalskatten. Mot slutet har fler kommuner sänkt än höjt skatten och de senaste två åren har ingen av regionerna höjt, säger Annika Wallenskog, som är chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner

Enligt Annika Wallenskog visar det dels att kommuner och regioner bara höjer skatten om de ser det som helt nödvändigt, dels att antalet kommuner som haft utrymme att sänka skatten de senaste åren varit begränsat.

– Det visar också skillnaderna mellan kommuner och regioner, där det i regionerna finns ett större underliggande tryck på att öka verksamheten. Ju bättre man blir på att bota och behandla sjukdomar desto längre lever personer med sina kroniska sjukdomar och desto större blir trycket på vården. Kommunerna har i många stycken verksamhet som är lättare att styra. Undantaget är omsorg och socialtjänst, där vi generellt sett hittar de största budgetunderskotten.

 Plusresultat under tre av tre år
Kommunens resultat visar relationen mellan intäkter och kostnader. Resultatet är avgörande för om kommuner och landsting uppfyller kommunallagens krav på en balanserad budget, det vill säga att intäkterna måste vara högre än kostnaderna. Härryda kommun har gjort plusresultat under 2019, 2020 och 20211.

Snittet för mandatperioden är, för Härrydas del, ett plusresultat på 8,1 procent. Jämfört med andra liknande kommuner är det ett förhållandevis stort plus.

I landet som helhet var det ekonomiska resultatet i kommunsektorn rekordhögt 2020 och blev ännu högre 2021. Pandemin är en central del av förklaringen. Statsbidragen höjdes, samtidigt som många utgifter föll bort. Efterfrågan på till exempel förskola, skolbarnomsorg och äldreomsorg minskade. Inom hälso- och sjukvården sjönk kostnaderna 2020 då människor inte gick till sjukhus och vårdcentraler av rädsla för smittspridning och för att man inte ville belasta sjukvården i onödan. Operationer ställdes in.

De kommunala arbetsgivarna behövde inte sätta in vikarier i samma utsträckning som tidigare och fick dessutom sjukersättningen betald av staten.

Förklaringen till de goda siffrorna i landet som helhet är också högre skatteintäkter än förväntat, låga räntor på lån, samt den positiva utvecklingen på börsen som gjorde att värdet på finansiella placeringar växte rekordartat.

Även 2022 räknar SKR med att resultateten för landets kommuner bli starkt, om än på en mer normal nivå, för att sedan falla till ett beräknat underskott 2023.

Utmanande år väntar
Men även om många kommuner kunnat stärka sin ekonomi under mandatperioden så väntar nu några utmanade år.

– Även om det ser mycket sämre ut nu är det från ett extremt bra läge. Men vi har också de som trots de goda åren hade underskott eller låg lite på marginalen. De kommer att få det väldigt tufft, säger Annika Wallenskog.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Till alla Lokalpressens läsare, njut av semestern, smörj er ordentligt och glöm inte följa Lokalpressen på hemsidan, Facebook, Instagram och Twitter. Den enda tidningen med DINA lokala nyheter helt gratis i brevlådan, på webben, i telefonen, i appen och sociala medier hela sommaren.


Tipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.