Planstart första etappen Landvetter Södra


Redaktionen 2021-12-17


HÄRRYDA | Kommunstyrelsen i Härryda beviljade den 16 december 2021 ansökan om planstart från konsortiet för Landvetter Södra. Det innebär att konsortiet nu kan påbörja arbetet med detaljplaner för det första området, i anslutning till befintlig bebyggelse i södra Landvetter.


- Det är fantastiskt att vi nu har en avgränsning och grönt ljus för att påbörja det konkreta arbetet med första etappen, säger Maria Ådahl, vd Landvetter Södra Utveckling AB.

Under hösten har konsortiet anlitat en konsult för att genomföra en artskyddsanalys och utifrån den planeras de första detaljplanerna för området. Efter godkännandet av planstart tas en strukturplan fram.

-Nu börjar det konkreta arbetet med utvecklingen av Landvetter Södra. I denna första etapp gör vi plats för 10 000 invånare med cirka 4 000 klimatsmarta bostäder väl integrerade med naturen. Landvetter Södra är vårt bidrag till att minska bostadsbristen och vi väljer att göra det hållbart och bidra till målen i agenda 2030, särskilt mål nio och elva, säger Per Vorberg, styrelseordförande Landvetter Södra Utveckling AB.

Ur konsortiets ansökan om planstart:
”I norra delen av området för den Fördjupade översiktsplanen, längs med Magasinsvägens förlängning och på Ramberget vill Konsortiet skapa en unik boendemiljö med ca 4000 bostäder. Platsens läge erbjuder både fantastisk närhet till naturen och snabba transporter inom en stor arbetsregion. Läget lockar många olika målgrupper avseende såväl livsstil som ålder och hushållsstorlek. Därmed ges förutsättningar att utveckla boenden i olika storlekar, i olika typer av hus och med olika upplåtelseformer. Storleken på området borgar för att både kunna nå en demografisk blandning samt ett ge underlag för verksamheter, kommunal service och inte minst kollektivtrafik. Både arbetsprocessen och slutprodukten ska visa konsortiets höga ambitioner avseende hållbarhet och innovation. Kommunens vision för hela Landvetter Södra och inriktningsmålen om ”den mänskliga, moderna, internationella och innovativa staden” kommer att brytas ned så att de blir tydliga för denna första etapp inom Landvetter Södra. Inriktningsmålen ska tydliggöras i såväl arbetsprocess som slutprodukt.”

-Framdrift är prioriterat i stadsutvecklingsprojektet Landvetter Södra och med planstart börjar förverkligandet av visionen om en modern, innovativ, internationell och mänsklig stad, säger Patrik Linde, vice ordförande i styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB.


Tipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.