Kyrkovalet: Landvetter-Härryda pastorat


Jonas Bengtsson 2021-09-17

Landvetters kyrka.
Bild:Jonas Bengtsson
Landvetters kyrka.

HÄRRYDA | I Landvetter-Härryda pastorat ställer de två nomineringsgrupperna Kyrklig Samverkan och Arbetarepartiet – Socialdemokraterna upp i valet till kyrkofullmäktige den 19 september. Så här har de svarat på Lokalpressens fyra frågor inför kyrkovalet.

Kyrklig Samverkan

Berätta, vilka är ni?
Kyrklig samverkan är en partipolitisk obunden grupp som funnits länge i pastoratet. Många efterfrågar ett alternativ fritt från politiken när man skall rösta till kyrkofullmäktige. Det alternativet är vi.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?
Den kristna värderingen är givetvis den främsta. Vi står upp för allas lika värde och det skall finnas med i ALLT som pastoratet erbjuder stora och små. Alla skall känna sig välkomna och omslutna av Guds kärlek. Kyrkan är alltid beredd att ställa upp för människor som, exvis genom samhällsolyckor eller annat, behöver hjälp och stöd. Det uträttar vi främst genom vårt diakonala arbete med till exempel praktisk hjälp och samtal. Diakonin är en mycket viktig del av pastoratets arbete bland människor, inte minst i dagens samhälle. Alla människor är värdefulla och vi vill visa på Guds kärlek till oss genom att den kärleken sprids vidare genom våra olika aktiviter.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?
Man skall rösta på Kyrklig Samverkan för att vi är det opolitiska alternativet! Vi som ställer upp i valet tror att det är det bästa för våra medlemmar och vi hoppas givetvis att våra medlemmar tycker detsamma! Vi arbetar mycket för att medlemmarnas kyrkoavgift skall komma många till del, det gör vi genom att besluta om medel till bra, goda verksamheter. Kyrklig Samverkan ger utrymme för både tradition OCH förnyelse!

Vilka är de stora frågorna inom församlingen den kommande mandatperioden?
Pastoratets prästgård, som främst upplåtits till våra ungdomar, skall genomgå en större renovering och på så sätt ge plats för aktiviteter för alla åldrar. För att främja den biologiska mångfalden vidareutvecklar vi arbetet med våra trädgårdsgrupper för stora och små samt våra odlingsområden, något som är rogivande och viktigt för kropp och själ. Vi är en kyrka i ständig utveckling!


Arbetarepartiet – Socialdemokraterna

Berätta, vilka är ni?
På vår lista är det socialdemokrater. Det betyder att du vet vad du röstar på. Alla våra kandidater har en socialdemokratisk grundsyn och vill driva en socialdemokratisk kyrkopolitik. Många av oss har tidigare haft uppdrag inom både kyrka och kommun. Våra kandidater i Landvetter-Härryda pastorat är: Gunilla Wathne, Ulla-Karin Johansson, Oskar Sköld, Louise Falk, Petra Wåhlstedt, Bengt Johansson, Leila Jacobsson, Katrin Skagert och Ann-Marie Wiktorsson.
Kandidater från vår kommun på vår stiftlista: Patrik Linde och Gunilla Wathne.
Kandidater från vår kommun på vår kyrkomöteslista: Patrik Linde.

Vilka är de viktigaste värderingarna ni står för?
Vi står för kampen för den öppna folkkyrkan. En kyrka med plats för alla. En kyrka som stöttar de som behöver hjälp. Vi kämpar för:
• att alla som vill, oavsett sexuell läggning, skall kunna gifta sig i kyrkan,
• en blandning av kvinnliga och manliga präster,
• fler kvinnor i ledande befattning,
• en feministisk kyrkopolitik,
• att barn- och ungdomsverksamheten skall vara avgiftsfri,
• att förbättra arbetsmiljön i församlingen,
• att Svenska kyrkan skall finnas där för alla,
• att Svenska kyrkan tar ansvar för miljön,
• en kyrka med ett brett kulturellt utbud, samt
• en dialog med andra trossamfund.

Varför ska man rösta på er i valet till kyrkofullmäktige?
Man skall rösta på oss:
• för att man vill ha en kyrka som står upp för allas lika värde. Vi anser att kyrkan skall behandla alla med respekt och stå upp emot diskriminering, • för att alla på listan har samma värdegrund och för att man delar den värdegrunden,
• för att man tycker att arbetsmiljön för de anställda är viktig och för att man tycker att kvinnor och män skall ha samma möjligheter,
• för att barn och ungdomsverksamhet skall vara kostnadsfri,
• för att man får en miljövänligare kyrka, och
• för att man vill ha en kyrka med brett kulturellt utbud.

Vilka är de stora frågorna inom pastoratet den kommande mandatperioden?
För vår del är mycket av det viktigaste redan beskrivit ovan. Men skall vi lyfta ytterligare några saker som vi vill genomföra så vill vi se:
• Utökat ungdomsarbetet i Härryda församling.
• Kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare.
• Satsa på en klimatsmart kyrka.
• Utöka diakoniarbetet med fler verksamheter för familjer/äldre.
• Stödja människor i utsatta livssituationer.
• Renovera prästgården till en samlingspunkt för alla åldrar.
Landvetter-Härryda pastorat ska vara en levande kyrka, öppen och tydlig, där mötesplatser mellan människor och Gud får växa fram och skapa liv i överflöd.

Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.