Kommunen godkänner inte åtgärdsplan


Denny Bågenholm 2022-08-31

Bild:Arkivbild

HÄRRYDA | Härryda kommun har beslutat att inte godkänna Attendos åtgärdsplan för att komma tillrätta med bristerna på Attendo Säteriets äldreboende i Mölnlycke. Förvaltningen föreslår därför att kommunens avtal med Attendo sägs upp. Beslutet om uppsägning fattas av kommunstyrelsen.

Det var efter rapporter om brister i verksamheten på Attendo Säteriet som Härryda kommun strax innan sommaren inledde en uppföljning av kommunens avtal med vårdföretaget Attendo. Härryda kommun är huvudman för boendet som drivs i privat regi, och därmed ansvarig för att kontrollera och följa upp verksamheten.

Granskning och besök
Kommunen har under sommaren haft möten med Attendo Säteriets ledning, tagit del av dokumentation, intervjuat olika personer i verksamheten och gjort flera besök på boendet. Kommunen har även tagit del av handlingar i en pågående tillsyn som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför samt underlag kring en pågående tillsyn som Arbetsmiljöverket genomför på Attendo Säteriet.

Ett flertal brister har konstaterats och många av dem rör själva omsorgen och vården av de äldre. Som exempel handlar det om brister i medicinering, kost och hygien, eller att man inte rapporterat brukares hälsotillstånd till sjuksköterskor.

Åtgärdsplan från Attendo
På begäran från kommunen inkom Attendo i början av augusti med en åtgärdsplan som nu har granskats. Kommunens samlade bedömning är att planen inte kan godkännas eftersom den på flera punkter saknar åtgärder eller att åtgärderna är bristfälliga. Konstaterade brister rör kärnan i avtalet; omsorgen och vården av de äldre. Förvaltningen bedömer därför att avtalet ska sägas upp.

Beslut senare i veckan
Kommunstyrelsen tar ställning till om avtalet ska sägas upp vid sammanträdet 1 september. Ärendet behandlas även på välfärdsnämndens möte 31 augusti.

Omsorg om brukarna viktigast
Om avtalet sägs upp är det kommunens ansvar att snarast möjligt finna en bra, permanent boendelösning för de 35 brukare som idag bor på Attendo Säteriet. Enligt Malin Johansson, sektorchef för socialtjänsten i Härryda kommun, är detta ett arbete som i så fall inleds omgående.

– Som huvudman har kommunen ett övergripande ansvar för alla brukare inom kommunen. Även om jag i dag inte kan svara på hur alla individuella lösningar kommer att se ut så kan jag säga att vi kommer att se till att ingen brukare står utan en god och säker vård och omsorg. Det har högsta prioritet, säger Malin Johansson.

Härryda kommun kommer att informera löpande och medarbetare finns tillgängliga för att svara på frågor från brukare och anhöriga. Kommunen för en fortsatt dialog med Attendo i syfte att skapa bästa möjliga lösningar för berörda målgrupper.

Fakta
Vård- och omsorgsföretaget Attendo driver sedan januari i år genom ett upphandlat avtal det särskilda boende för äldre i Säteriet i Mölnlycke på uppdrag av Härryda kommun. Avtalen mellan Härryda kommun och Attendo reglerar villkoren för att bedriva äldreomsorg i det upphandlade boendet, både vad gäller affärsmässiga villkor och vilka kvalitetskrav som Attendo ska leva upp till. Som huvudman ansvarar kommunen för att kontrollera och följa upp verksamhet som drivs av privata utförare. Skriver Härryda kommun på sin hemsida.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.