Hackspett och snok stoppar nyetablering?


Håkan Hermansson 2022-05-22

Michael Nilsson och Naturskyddsföreningen Härryda har överklagat detaljplanen för Mölnlyckemotet. De anser att planen utgör en betydande påverkan på miljön.
Bild:Håkan Hermansson
Michael Nilsson och Naturskyddsföreningen Härryda har överklagat detaljplanen för Mölnlyckemotet. De anser att planen utgör en betydande påverkan på miljön.

HÄRRYDA | Detaljplanen för Mölnlyckemotet – en 32 000 kvadratmeter stor yta planerad för näringsverksamhet – överklagades av Naturskyddsföreningen Härryda i slutet av förra året. Beslut i ärendet väntas till hösten.

Härryda kommun antog i oktober förra året detaljplanen för Mölnlyckemotet mellan Boråsvägen och riksväg 40. Där är det tänkt att nya kontor, företagslokaler och andra verksamhetsbyggnader ska uppföras.

Men i en skrivelse till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg överklagade Naturskyddsföreningen Härryda beslutet och önskade att domstolen upphäver detaljplanen. Vi saxar ur skrivelsen daterad den 13 december förra året:
”Naturskyddsföreningen anser att planen utgör en betydande påverkan på miljön då den berör lokaler för flera skyddade och fridlysta arter, höga naturvärden, ett naturreservat, ett Natura 2000-område, riksintresse för friluftslivet och strandskyddat område. Ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats och ingen prövning har skett gentemot lagstiftning som berör skyddade arter, strandskydd och Natura 2000-områden. Något som strider mot såväl nationell som unionsrättslig lagstiftning.”

Läs mer i helgens tidning >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_euTipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.