Förvaltningsrätten ändrar kommunens dom om skolskjuts i Härryda


Denny Bågenholm 2022-08-24

Bild:Västtrafik

HÄRRYDA | En tolvårig pojke nekades skolskjuts då avståndet från hemmet till skolan var för kort enligt kommunen. När ärendet överklagades fann förvaltningsrätten att kommunen delvis gjort en felaktig bedömning och ger eleven rätt till kostnadsfri skolskjuts till sista mars 2023.

I skrivelsen till kommunen från elevens föräldrar står följande:

“Ungefär 1,5 kilometer av färdvägen till skolan saknar användbar gångväg. Vägen byggdes ursprungligen för att endast försörja fritidshusbebyggelse och då den är enskild behöver den inte hålla kommunens standard, vilket den inte heller gör. Vägen är fyra meter bred och saknar vägren, vilket resulterar i att barnen vid de smalare passagerna måste flytta på sig för att motortrafiken ska kunna passera. Då vägen är böljande är sikten är dålig. Förarnas sikt är även dålig vid många utfarter längs med vägen till följd av hus och häckar.

På vissa ställen är vägen mycket brant. I backen upp från Abborrtjärnsvägen är sikten dålig och då den är brant måste lastbilar, året runt, och biltrafik, vid dåligt väglag, ta fart i backen för att komma upp. Detta medför att fordon slirar och att det är mycket farligt att gå i backen. Fortsättningsvis är beläggningen på vägen mycket dålig och på flera ställen finns det stora potthål som tvingar bilarna att köra i kanten på vägen. I vissa fall måste även gående gå mitt i vägen för att passera dåliga partier.”

I kommunens svar kan man läsa att Sektorn för utbildning och kultur i Härryda kommun avslog genom det överklagade beslutet elevens ansökan om skolskjuts för läsåret 2022/2023 med följande motivering. “Kraven för skolskjuts är inte uppfyllda utifrån färdvägens längd eller trafikförhållanden. Eleven har 3,85 kilometer till skolområdet och det har inte framkommit några andra skäl för att bevilja skolskjuts.”

Förvaltningsrätten ger eleven rätt på vissa punkter. Överklagandet ska därför delvis bifallas på så sätt att rätt till kostnadsfri skolskjuts beviljas från och med den 1 november 2022 till och med den 31 mars 2023 då eleven inte önskat skolskjuts under sommarhalvåret.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän     Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.