Covid-test för flygresenärer på Landvetter
 


Owe Mabäck 2021-03-31


HÄRRYDA | Västra Götalandsregionenerbjuder nu drop-in testning på Landvetter flygplats för ankommanderesenärer som är bosattai Västra Götaland.

I bagagehallen på Landvetterflygplats finns det sedan den 15mars uppställda provtagnings-bås där resenärer som är bosat-ta i Västra Götalandsregionenkan självtesta sig för covid-19.Erbjudandet är frivilligt menSmittskydd Västra Götalandoch Folkhälsomyndigheten rå-der alla som varit utomlandsatt testa sig då man ser att fö-rekomsten av covid-19 ökar iflera länder.–Läget kring covid-19 i Väs-tra Götaland är osäkert och denya virusvarianterna blir alltvanligare. Därför ser vi prov-tagning på flygplatsen som ettbra tillskott i vår hantering avpandemin. Det blir enkelt förinresande att provta sig medande väntar på bagaget, säger PerSikora, ställföreträdande prov-tagningssamordnare på VästraGötalandsregionen, i ett press-meddelande.Satsningen är ett sätt attsnabbt kunna stoppa smittanoch tanken är att det ska varaenkelt att provta sig efter enutlandsvistelse. Provtagningenär kostnadsfri och till för folk-bokförda i Västra Götalandsom anländer från en utrikes-resa. Ankommande resenärersom inte bor i regionen rekom-menderas att provta sig vid an-komst till sin slutdestination, såatt smittspårning kan göras avde regionala smittskyddsmyn-digheterna.Provtagningsstationen ärbemannad med personal frånCivilförsvarsförbundet och ärinledningsvis planerad att pågåtill och med 31 maj. Eventuellapositiva provsvar smittspåras av Närhälsan Landvetter vårdcentral.

Skriv utÖijared banner


Extrem lördag i Härryda - varmast på 43 år!

HÄRRYDA | Lördagen den 19 juni uppmättes den högsta temperaturen för...

Läs mer

Hovrätten rev upp morddom
– friad kräver 400 000

HÄRRYDA | Först dömdes mannen till 12 å...

Läs mer


Parksliden nästan borta efter grisbök

HÄRRYDA | Grisarna gjorde grovjobbet! Ett knappt...

Läs mer
Härryda sommar
 
SunPadel banner


Ny idrotts- och evenemangsarena klar i Härryda


HÄRRYDA | Efter knappt två år står...

Läs mer


Majoriteten och Socialdemokraterna säger nej till höghastighetsbana

HÄRRYDA | Den 11 juni är det deadline fö...

Läs mer


Covid-test för flygresenärer på Landvetter
 

HÄRRYDA | Västra Götalandsregionenerbjuder nu drop-in testning på Landvetter...

Läs mer
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.