Covid-test för flygresenärer på Landvetter
 


Owe Mabäck 2021-03-31


HÄRRYDA | Västra Götalandsregionenerbjuder nu drop-in testning på Landvetter flygplats för ankommanderesenärer som är bosattai Västra Götaland.

I bagagehallen på Landvetterflygplats finns det sedan den 15mars uppställda provtagnings-bås där resenärer som är bosat-ta i Västra Götalandsregionenkan självtesta sig för covid-19.Erbjudandet är frivilligt menSmittskydd Västra Götalandoch Folkhälsomyndigheten rå-der alla som varit utomlandsatt testa sig då man ser att fö-rekomsten av covid-19 ökar iflera länder.–Läget kring covid-19 i Väs-tra Götaland är osäkert och denya virusvarianterna blir alltvanligare. Därför ser vi prov-tagning på flygplatsen som ettbra tillskott i vår hantering avpandemin. Det blir enkelt förinresande att provta sig medande väntar på bagaget, säger PerSikora, ställföreträdande prov-tagningssamordnare på VästraGötalandsregionen, i ett press-meddelande.Satsningen är ett sätt attsnabbt kunna stoppa smittanoch tanken är att det ska varaenkelt att provta sig efter enutlandsvistelse. Provtagningenär kostnadsfri och till för folk-bokförda i Västra Götalandsom anländer från en utrikes-resa. Ankommande resenärersom inte bor i regionen rekom-menderas att provta sig vid an-komst till sin slutdestination, såatt smittspårning kan göras avde regionala smittskyddsmyn-digheterna.Provtagningsstationen ärbemannad med personal frånCivilförsvarsförbundet och ärinledningsvis planerad att pågåtill och med 31 maj. Eventuellapositiva provsvar smittspåras av Närhälsan Landvetter vårdcentral.

Tipsa en vän Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.