Covid-test för flygresenärer på Landvetter
 


Owe Mabäck 2021-03-31


HÄRRYDA | Västra Götalandsregionenerbjuder nu drop-in testning på Landvetter flygplats för ankommanderesenärer som är bosattai Västra Götaland.

I bagagehallen på Landvetterflygplats finns det sedan den 15mars uppställda provtagnings-bås där resenärer som är bosat-ta i Västra Götalandsregionenkan självtesta sig för covid-19.Erbjudandet är frivilligt menSmittskydd Västra Götalandoch Folkhälsomyndigheten rå-der alla som varit utomlandsatt testa sig då man ser att fö-rekomsten av covid-19 ökar iflera länder.–Läget kring covid-19 i Väs-tra Götaland är osäkert och denya virusvarianterna blir alltvanligare. Därför ser vi prov-tagning på flygplatsen som ettbra tillskott i vår hantering avpandemin. Det blir enkelt förinresande att provta sig medande väntar på bagaget, säger PerSikora, ställföreträdande prov-tagningssamordnare på VästraGötalandsregionen, i ett press-meddelande.Satsningen är ett sätt attsnabbt kunna stoppa smittanoch tanken är att det ska varaenkelt att provta sig efter enutlandsvistelse. Provtagningenär kostnadsfri och till för folk-bokförda i Västra Götalandsom anländer från en utrikes-resa. Ankommande resenärersom inte bor i regionen rekom-menderas att provta sig vid an-komst till sin slutdestination, såatt smittspårning kan göras avde regionala smittskyddsmyn-digheterna.Provtagningsstationen ärbemannad med personal frånCivilförsvarsförbundet och ärinledningsvis planerad att pågåtill och med 31 maj. Eventuellapositiva provsvar smittspåras av Närhälsan Landvetter vårdcentral.

Skriv utBraBil


Risk för badklåda vid Sjöholmens badplats

HÄRRYDA | Flera har hört av sig om att barn som badat vid Sjöholmens badplats i...

Läs mer


Näst varmast på 43 år

HÄRRYDA | Fredagen den 16 juli uppmättes den...

Läs mer


Klart för bad i Sjöholmen

HÄRRYDA | Ny information om badvattnet vid Sjö...

Läs mer
Nicecar
Sommar i Lerum
Härryda sommar


PEAB bygger Hindås vattenverk

HÄRRYDA | Peab har fått uppdraget att bygga...

Läs mer


Frisbee Summer Camp

HÄRRYDA | Mölnlycke Frisbee Club kör...

Läs mer
Öijared banner


Appen Mitt Härryda ska förenkla vardagen

HÄRRYDA | Se badtemperaturen, hitta...

Läs mer
<span>Jessica Sanblom, Linda Dahlberg, Lisa Beskow, Sara Lyngsaa och Dylan Thomas med sitt vinnande tävlingsbidrag \

Hermods Trädgårdsmästarutbildning i Mölnlycke gör Earth Square Meter 2021 i Lerum

HÄRRYDA | Växtrum i Lerum har tillsammans...

Läs mer
Lekia


Extrem lördag i Härryda - varmast på 43 år!

HÄRRYDA | Lördagen den 19 juni uppmättes den högsta temperaturen för...

Läs mer

Hovrätten rev upp morddom
– friad kräver 400 000

HÄRRYDA | Först dömdes mannen till 12 års fängelse för ett knivmord...

Läs mer


Parksliden nästan borta efter grisbök

HÄRRYDA | Grisarna gjorde grovjobbet! Ett knappt år efter att grisarna Albert och...

Läs mer


Ny idrotts- och evenemangsarena klar i Härryda


HÄRRYDA | Efter knappt två år står den klar - Wallenstam arena, Härryda...

Läs mer


Majoriteten och Socialdemokraterna säger nej till höghastighetsbana

HÄRRYDA | Den 11 juni är det deadline för att skicka in synpunkter till...

Läs mer


Covid-test för flygresenärer på Landvetter
 

HÄRRYDA | Västra Götalandsregionenerbjuder nu drop-in testning på Landvetter...

Läs mer


Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.