Inga överraskningar när budgeten presenterades


Denny Bågenholm 2022-11-17

Det blev inga större överraskningar på kommunfullmäktige imåndags. Det mest anmärkningsvärda var att flera ledamöter hade missat att mötet var redan klockan 16.
Bild:Denny Bågenholm
Det blev inga större överraskningar på kommunfullmäktige imåndags. Det mest anmärkningsvärda var att flera ledamöter hade missat att mötet var redan klockan 16.

Trion i Borgerlig Allians består av Erik Edlund (L), Marith Hesse (M) och Anders Midby (KD). Sverigedemokraterna är med under ett valtekniskt samarbete.
Bild:Denny Bågenholm
Trion i Borgerlig Allians består av Erik Edlund (L), Marith Hesse (M) och Anders Midby (KD). Sverigedemokraterna är med under ett valtekniskt samarbete.

PARTILLE | Under tisdagen presenterades budgetförslagen på mötet i kommunfullmäktige för kommande mandatperiod. Borgerlig allians budget (Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna) klubbades igenom med stöd av Sverigedemokraterna.

 

Marith Hesse (M) fick fortsatt förtroende som kommunstyrelsens ordförande och Thorbjörn Carlsson (S) valdes till vice ordförande. Vid budgetframställan fanns det två alternativ att rösta på, Borgerlig Allians eller Socialdemokraternas budget. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade på Alliansens budget. Centerpartiet och Miljöpartiet la ner sina röster och Vänsterpartiet röstade på Socialdemokraternas budget vilket förvånar Marith Hesse.

– Vänsterpartiet har under hela valrörelsen krävt en skattehöjning men väljer nu att rösta på Socialdemokraternas budget som inte innehåller någon skattehöjning. Det är ett anmärkningsvärt ställningstagande.

Fullmäktige valde följande ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för tiden 1 januari 2023 – 31 december 2026:

Ledamöter; Marith Hesse (M), ordförande, Thorbjörn Carlsson (S), vice ordförande, Jonas Mårdbrink (M), Angela Fast Torstensson (M), Anders Midby (KD), Erik Edlund (L), Timothy Trevillé (SD), Isabelle Asadian Strandman (S), Martin Karlsson (S), Linus Johansson (V), Anna Strand (C).

Ersättare;
Adam Algotsson Johnstone (M), Hadar Kronberg (M), Rita Paparizou (M), Anders Spånér (KD), Berat Rushiti (L), Matz Dovstrand (SD), Ellen Walleij (S), Veronika Khilberg (S), Maria Bogeblad (V), Emma Danielsson (MP), Berndt Öjeborn (C).

Sammanfattning av budgeten för 2023. Vill du läsa hela budgeten finns den här >>>

Alliansen gör särskilda satsningar på totalt 61,4 miljoner kronor (mnkr), varav 20,2 mnkr är för att kompensera för de kraftigt ökade pensionskostnaderna.

Utbildningsnämnden tillförs totalt 74,3 mnkr extra, varav 30,9 mnkr är extra utökning av ram. 5 mnkr av dessa ska gå till tidiga insatser i grundskolans yngre åldrar exempelvis fler speciallärare, lärare eller lärarassistenter. Förskolan förstärks med 10 mnkr för utökad personaltäthet. 15 mnkr är kompensation för kraftigt höjda pensionskostnader.

Vård- och omsorgsnämnden tillförs totalt 29,9 mnkr varav 6 mnkr är en extra utökning av ram som ska gå till att arbeta kvalitetshöjande och förebyggande, med inriktning mot äldreomsorgen, exempelvis ytterligare förstärka arbetet mot ensamhet, att förbättra måltider och måltidsmiljö, aktiviteter och träning eller andra insatser för att förstärka livskvalitet.

Kultur- och fritidsnämndens ram utökas totalt med 6,4 mnkr, där satsning för sommarlovsaktiviteter, kapitalkostnader för arenan och extra medel för pensionskostnader ingår.

Borgerlig allians skriver också “Det är viktigt att vår personal behärskar svenska på en tillfredsställande nivå. Vi satsar därför på ett kommungemensamt språklyft där vi 2023 avser att ta medel ur strukturreserven för detta ändamål.”

För att bredda demokratin och möjliggöra ökad insyn avser vi att inrätta tre kallade ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Dessa ska arvoderas 35% av ledamot i arbetsutskottet. Därtill ska två presidieledamöter inrättas i kommunens största nämnd, utbildningsnämnden. Dessa ska arvoderas på samma sätt som 1:a vice ordförande.

Befolkningsprognos
I Sverige ökar andelen yngre och äldre snabbare än personerna i åldrarna 20–64 år. Det innebär att färre arbetande invånare behöver försörja fler framöver. I Partille kommun ökar dock befolkningen i förvärvsaktiv ålder nästan lika mycket som åldrarna 0–19 år och 65 år och äldre. Befolkningen i Partille kommun förväntas öka med 2,3 procent under budget- och planeringsperioden 2023 - 2025.

De åldrar som ökar mest under perioden är 80 år och äldre som beräknas öka med 9 procent. Gruppen 80 år och äldre står även fortsättningsvis under prognosperioden (fram till 2031) för den absolut största procentuella befolkningsökningen. Under senare delen av 2022 beräknas kommunen nå 40 000 invånare. I slutet på 2025 beräknas det finnas 42 000 invånare i Partille.

I budgeten framgår att den enskilt största utgiftsposten fram till 2026 är den nya simhallen som ska byggas på ödetomten vid Partille Arena till en beräknad kostnad på 583 miljoner kronor.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.