Hovrätten fastställer domen för hot mot Lexby skola


Denny Bågenholm 2022-05-06

Lexby skola var utsatt för hot för ett år sedan.
Bild:Stergios Kastoris
Lexby skola var utsatt för hot för ett år sedan.

PARTILLE | En ung man hotade elever och personal på Lexbyskolan genom att skriva ett meddelande med innebörd att han skulle döda eller skada personer på skolan. Detta hände i april 2021 på Clas Ohlson, i Allums Köpcentrum.

Hotet var sådant att den nämnda läraren samt elever och annan personal kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet. Tingsrätten anser att 20-åringen begick gärningen med uppsåt. Skolan stängdes på uppmaning av Polisen.

Den åtalade har förnekat gärningen. Mannen har erkänt att han skrivit på ett par lappar i butiken i Allum, men har inte accepterat att bli dömd för brott eftersom han saknat uppsåt att det skulle komma till någons kännedom.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom och påföljden kan stanna vid villkorlig dom och skadestånd.

Förklaring till domslut:
Eftersom det är fråga om ett hot om en så kallad skolskjutning är gärningen allvarlig, och
gärningen har enligt tingsrätten straffvärde på ett par månaders fängelse för en vuxen
person. Den åtalade är ostraffad och var endast 19 år vid gärningstillfället. Det
finns inga indikationer på att det finns anledning att tro att mannen på nytt
kommer att begå brott. Det finns även uppgift om att han vid en fällande dom skulle hans
praktikplats avbrytas och hans möjligheter till anställning inom hans utbildning försvåras vilket medför att påföljden kan stanna vid villkorlig dom.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_euTipsa en vän     Skriv utJohn Scotts partille

Improve

Egen insta 250x250

Annons
Alfons

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.