Testning för att upptäcka prostatacancer dröjer - bara 5 av 21 regioner igång


Denny Bågenholm 2022-11-18

Fem regioner har börjat testa. – Det går alldeles för långsamt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.
Bild:Cancerfonden
Fem regioner har börjat testa. – Det går alldeles för långsamt, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Redan år 2018 rekommenderades regionerna att påbörja organiserad prostatacancertestning. Men hittills har endast 5 av 21 regioner kommit igång. Västra Götaland en av regionerna startar testning av män födda 1970-1973.

 

Varje år upptäcks cirka 10 000 nya fall av prostatacancer i Sverige. Det är den cancerform som drabbar flest personer och står för cirka en tredjedel av alla cancerfall. Trots det saknas idag ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.

År 2018 rekommenderades regionerna att påbörja organiserad prostatacancertestning. Syftet var bland annat att fylla kunskapsluckor om hur ett nationellt screeningprogram för prostatacancer ska kunna införas. Men hittills har endast 5 regioner av 21 valt att påbörja projekt med organiserad testning. Ytterligare några regioner är i startgroparna under 2023 eller 2024 medan andra valt att avvakta.

– Det går alldeles för långsamt. I den här takten kommer det ta många år innan vi får en organiserad testning av prostatacancer i hela Sverige. Vi vill inte att detta blir en återupprepning av införandet av nationell screening för tjock- och ändtarmscancer. Där kommer det ha tagit 14 år från att den första regionen började testa till att den sista kallar sina invånare. Jag tror ingen är särskilt nöjd med det, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Fler anledningar till förberedelse
Att införa organiserad testning är resurskrävande och ställer stora krav på regionerna. Samtidigt ökar kraven från europeiskt håll; i mitten av september kom EU-kommissionen med ett förslag till Europeiska unionens råd att fatta beslut om att rekommendera nationell screening av prostatacancer för EU:s medlemsländer. Det är ytterligare en anledning för regionerna att förbereda sig, menar Cancerfonden. 

– Vi kan inte acceptera senfärdighet. Samtliga regioner bör förbereda sig på att kunna genomföra storskalig testning av prostatacancer. Vi vet att ju fler som får möjlighet att upptäcka cancer tidigt, desto större är chansen till lindrigare behandling och bot, säger Ulrika Årehed Kågström.

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_eu

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.