Stort utsläpp i sjön Aspen


Owe Mabäck 2021-10-08

Gamla reningsverket i Aspedalen
Bild:Lennart Lauenstein
Gamla reningsverket i Aspedalen

Säveåns utlopp i sjön Aspen
Bild:Owe Mabäck
Säveåns utlopp i sjön Aspen

LERUM | I helgen skedde så kallad “bräddning” av kommunens avlopp/bajsvatten ut i sjön Aspen – den första bräddningen sedan avloppstunneln mellan Lerum och Göteborg togs i bruk.


Enligt uppgift kunde Ryaverken i Göteborg inte ta emot mer avloppsvatten. Detta på grund av att det kraftiga regnandet orsakat problem i tunnelsystemet. Lerums kommun uppger att utsläppet var på ca 30 000 kubikmeter. Kommunens kommenterar är att avloppsvattnet blivit ordentligt utspätt eftersom Aspens vattenvolym är på ca 80 miljoner kubikmeter.


Ofattbart stor mängd
Det är svårt att föreställa sig hur mycket 30 000 kubikmeter är. Om du har en bassäng stor som en fotbollsplan innebär det att bassängen måste vara nära fem meter djup för att rymma avloppsvattnet. Skulle du ha transporterat avloppsvattnet i tankbilar hade det krävts 500 tankbilar (varje bil rymmer 60 kubikmeter och är 24 meter lång). Om du hade radat upp tankbilarna efter varandra hade du fått en lastbilskolonn på ca 1,5 mil. Det motsvarar sträckan Hulanmotet till Munkebäckstorget.

Bräddning

Vid ett nödläge har Lerums kommun i avtal förbundit sig att avleda avloppsvattnet. ”Lerums kommun skall i en nödsituation på besked av GRYAB:S driftledning inom åtta (8) timmar kunna upphöra med avledning av avloppsvatten till bergtunneln efter samråd med Göteborg Vatten. Detta ska ske enligt rutinerna Tunnelras och Begränsad kapacitet på Gryaab.”
”Lerums kommun ansvarar för de anmälningar som krävs till tillsynsmyndigheten och andra miljövårdande myndigheter om avledning av avloppsvatten till bergtunneln behöver avbrytas.”
Avledning eller som det också kallas, bräddning, sker till Säveån och sjön Aspen.

Kommentera     Skriv ut
Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.