Stormöte om samhällsutvecklingen


Aron Mikael Sik 2023-10-07

Planchef Anna Samuelsson, strategisk samhällsplanerare Anna Jägemalm och Sven Henriksson.
Bild:Aron Mikael Sik
Planchef Anna Samuelsson, strategisk samhällsplanerare Anna Jägemalm och Sven Henriksson.

LERUM | Lerums centrumförening och Fastighetsägarna bjöd in politiker och tjänstemän till möte om olika byggprojekt, detaljplaner och trafiklösningar. Efter många års stiltje vädrar aktörerna morgonluft och så även kommunen.

– Vi måste prioritera trafiklösningarna för att bli av med bilköer så att vi kan anta fler detaljplaner för bostäder, säger Sven Henriksson, vd Jutabo fastigheter.


 

Det var ett 20-tal personer som samlades på Stationen Brasseri i Lerums centrum dit man bjudit in till möte om den rådande situationen kring samhällsutveckling, med fokus på bostäder och trafiklösningar. Senast i våras hade Lokalpressen ett möte med ett flertal fastighetsutvecklare som framförde skarp kritik över vad man ansåg var en påtaglig senfärdighet i att få fram och anta detaljplaner, främst med avseende på Lerums centralort.

– Det är faktiskt redan mycket bättre, jag tror att den nya organisationen av förvaltningen har gett resultat för det innebär att planenheten tar in en extern samordnare vilket har fått saker och ting att lossna, fortsätter Henriksson och får medhåll av centrumföreningens ordförande Marianne Sörling.

Centrumföreningen hade räknat lite på samhällsutvecklingen. Byggs det 2 000 bostäder så skulle det innebära cirka 4 000 nya invånare, med närmre en halv miljard i skatteintäkter som följd. För att det ska bli verklighet menar man att kommunen tillsammans med Trafikverket måste ta tag i flera trafiklösningar som belastar E20. Främst rör det Hulanmotet med köerna på vägen fram till viadukten i höjd med Aspedalens pendeltågsstation. Strategisk samhällsplanerare Anna Jägemalm var på plats för att prata om trafikläget för både biltrafik och pendeltåg.

– Vi har skrivit på ett avtal med Trafikverket om att göra en utredning där man tittar på möjligheten att bygga en på- och avfart vid bensinstationen Ingo, vid sidan om det gör Trafikverket också en GKI (grov kostnadsindikation reds. anm). Vi ska inte glömma bort Kastenhof och rondellen där, trafiksäkerheten har ökat i och med att Trafikverket byggde ut cirkulationsplatsen och det har genererat mycket mindre köer på Härskogsvägen. I dagsläget pågår också en uppdatering av parkeringspolicyn i avseende på laddinfrastruktur, säger hon.

Läs mer i tidningen >>>

Följ oss på sociala medier:
Facebook - https://www.facebook.com/lokalpressen
Instagram - https://www.instagram.com/lokalpressen
Twitter - https://twitter.com/lokalpressen_se

Din enda lokaltidning som är helt GRATIS - På webben, i brevlådan och sociala medier.


Tipsa en vän Skriv utAnnons


Lokalpressen loves

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.