Stationsområdena i Lerum och Floda ska bli tryggare


Owe Mabäck 2021-09-17


LERUM | Enligt ett pressmeddelande från Lerums kommun och Polisen startar nu ett arbete med att göra de båda stationerna mer inbjudande och tryggare.

 
Pressmeddelandet lyder :

Tillsammans gör vi våra stationsområden mer inbjudande och tryggare

Medborgarlöftet syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på stationsområdena i Lerum och Floda och kommer att pågå september 2021-september 2022.

Lokalpolisområde Alingsås samverkar med kommunerna Lerum, Vårgårda, Alingsås och Herrljunga samt Västtrafik och Trafikverket för att göra våra stationsområden mer trivsamma och trygga.

Stationsområdena är viktiga knutpunkter och platser där många av invånarna rör sig regelbundet. Statistik över anmälda brott, enkätundersökning med boende i de fyra kommunerna och kvalitativa intervjuer ligger till grund för satsningen på att fokusera på stationsområdena ur ett trygghetsperspektiv.

  • Polisen lovar att under året öka sin närvaro och synlighet vid Lerum och Floda stationsområden och fokusera på brottsbekämpande arbete mot narkotika och ordningsstörningar.
  • Kommunerna ska bland annat arbeta med förändringar i den fysiska miljön som kan ha påverkan på ökad trygghet och minskad brottslighet.
  • Trafikverket kommer att bidra med städ och underhåll för att förebygga skadegörelse och nedskräpning.
  • Västtrafik bidrar med närvaro av trygghetsvärdar på aktuella stationsområden.

Polisen bidrar också till att ta fram en löpande lokal lägesbild i samverkan med övriga parter som också genomför åtgärder. Tillsammans med övriga parter i löftet kommer olika aktiviteter genomföras under löftestiden september 2021-september 2022.


Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.