Smittspridningen minskar och vaccinationstakten ökar


Redaktionen 2021-06-08


LERUM | Sjukvården i Västra Götaland är fortfarande belastad men smittspridningen fortsätter att minska. Idag startade vaccinationen av invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats.

Smittspridningen av covid-19 har minskat i Västra Götaland sedan i mitten av april – och trenden fortsätter. Smittskyddsläkaren gläds åt utvecklingen och hoppas att den förvaltas väl.

– Pandemin är inte över. Vi får inte glömma att det fortfarande är många som insjuknar varje dag. Följ de allmänna råden för att minska smittspridningen, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Sammanlagt under vecka 21 och 22 har rapporterats 3 085 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Med anledning av driftstoppet på den nationella databasen Sminet under vecka 21 och 22 påverkas statistiken för dessa två veckor. Smittskydd Västra Götaland gör bedömningen att det under vecka 21 rapporterades ungefär 2 000 nya fall och vecka 22 ungefär 1000 nya fall. Men de enskilda veckosiffrorna ska tolkas med försiktighet.

Mer information om det epidemiologiska läget kommer på torsdag den 10 juni, då Smittskydd Västra Götaland publicerar sin veckorapport som då blir en sammanställning av vecka 21 och 22.

– Det viktigaste är att det är tydligt att smittspridningen minskar. Sammanlagt vecka 21 och 22 är det minskning med 62 procent jämfört med föregående tvåveckorsperiod. Det ger en bild av hur det ser ut just nu, säger Thomas Wahlberg.

Minskande belastning på ansträngd sjukvård

Pandemins belastning på sjukvården fortsätter också att minska. I dag, tisdag 8 juni kl. 10:00, vårdades totalt 108 personer med covid-19 på sjukhusen i VGR, varav 23 på IVA. Det är mindre än en tredjedel av motsvarande siffror i mitten av april.

– Det är viktigt att smittspridningen har minskat under våren. Men om sjukvården verkligen ska kunna återhämta sig i sommar måste vi faktiskt få ner smittan ännu mer. Det är fortfarande en ansträngd situation där pandemin får konsekvenser på annan vård, säger Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs mer:

Dags för nya grupper (pressmeddelande VGR 4 juni)

Skriv ut

Vi använder cookies. Om du fortsätter använda vår webbplats innebär det att du godkänner detta.